Intrum Justitia AB

Joakim Westh föreslås till ny styrelseledamot i Intrum Justitia AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 09:03 CET

Valberedningen har meddelat Intrum Justitia att den till bolagets årsstämma den 31 mars 2011 föreslår att antalet styrelseledamöter ska fortsatt vara sju och att sex av de nuvarande ledamöterna omväljs. Dessa är Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Lundquist, Joakim Rubin, Charlotte Strömberg och Fredrik Trägårdh. Lars Förberg har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Joakim Westh.

Joakim Westh har varit Senior Vice President med ansvar för strategi och operational excellence på Ericsson samt Group Vice President på Assa Abloy. Dessförinnan arbetade han på konsultfirman McKinsey & Co. Westh är för närvarande styrelseledamot i SAAB AB (publ), Rörvik Timber AB (publ) samt Absolent AB. Westh har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en Masters of Science från Massachusetts Institute of Technology.

Valberedningen föreslår även omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande samt oförändrade arvoden för såväl styrelsens ordförande som övriga ledamöter. Ersättningen till enskilda styrelseledamöter för kommittéarbete föreslås vara oförändrad, men den totala ersättningen kan komma att öka något i och med att antalet utskottsledamöter antas öka. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Valberedningen föreslår även att styrelsens ordförande, Lars Lundquist, ska utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2011 kommer att redovisas i kallelsen samt på bolagets webbplats senast den 3 mars 2011, tillsammans med ett motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse.

I valberedningen inför Intrum Justitias årsstämma 2011 ingår Conny Karlsson (ordförande) utsedd av CapMan Public Market Fund, Philip Wendt utsedd av Länsförsäkringar fonder, Hans Hedström utsedd av Carnegie fonder, Mats Gustafsson utsedd av Lannebo fonder och KG Lindvall utsedd av Swedbank Robur fonder. Bolagets styrelseordförande, Lars Lundquist, har adjungerats till valberedningen.

Aktieägare som representerar cirka 21,7 procent av aktiekapital och röster i bolaget har meddelat att de stödjer förslagen.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Conny Karlsson, valberedningens ordförande
Tfn:  070 521 19 18

Annika Billberg, kommunikationsdirektör
Tfn:070 267 97 91
E-post: a.billberg@se.intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com