Hasselbladstiftelsen

Joan Fontcuberta - 2013 års Hasselbladspristagare

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 11:32 CET

Joan Fontcuberta - 2013 års Hasselbladspristagare

Hasselbladsstiftelsen har nöjet att meddela att den katalanske fotografen Joan Fontcuberta har utsetts till 2013 års mottagare av Hasselbladstiftelsens internationella pris i fotografi. Priset består av en guldmedalj, ett diplom och ett belopp av 1.000.000 kronor (cirka 110 000,00). Prisutdelningen äger rum i Barcelona den 7 mars 2013. En utställning med pristagarens verk, Joan Fontcuberta – 2013 års Hasselbladspristagare, öppnar den 25 oktober 2013 på Hasselblad Center i Göteborgs Konstmuseum. Samma dag anordnar Hasselbladstiftelsen ett symposium med pristagaren, och en bok om Joan Fontcubertas verk, utgiven på förlaget MACK, kommer att lanseras.

Stiftelsens motivering till valet av Joan Fontcuberta som 2013 års pristagare lyder:

Joan Fontcuberta är en av vår tids mest uppfinningsrika fotografer. Under mer än 30 års tid har han oupphörligen utforskat och ifrågasatt fotografin som medium. Hans fotokonst kännetecknas av originella och lekfulla, konceptuella angreppssätt som vänder ut och in på fotografiska konventioner, uttrycksmedel och sanningsanspråk. Han utmanar våra föreställningar om vetenskap och fiktion i tvärvetenskapliga projekt som når långt bortom gallerirummet. Både som fotograf och som författare, lärare och curator har Joan Fontcuberta blivit en betydande inspirationskälla för den yngre generationen.

Årets priskommitté som lämnat förslag på pristagare till Stiftelsens styrelse har bestått av:

Ute Eskildsen (ordförande), professor emerita – chef för avdelningen för fotografi, Museum Folkwang i Essen, Tyskland, fram till 2012
Thomas Joshua Cooper, professor, avdelningen för fotografi, Glasgow School of Art i Glasgow, Storbritannien
Marcel Feil, ställföreträdande VD, konstnärlig chef, FOAM i Amsterdam, Nederländerna
Agnès Sire, chef, Fondation Henri Cartier-Bresson i Paris, Frankrike

Joan Fontcuberta (född 1955 i Barcelona i Spanien) är välkänd som konceptuell fotograf, men är också verksam som författare, redaktör, curator och lärare. Genom sitt stora inflytande har han bidragit till att den spanska fotografins historia nått internationellt erkännande.

Joan Fontcuberta tog akademisk examen i ämnet kommunikation vid Universitat Autónoma de Barcelona 1977. Efter att ha arbetat med reklam undervisade han vid fakulteten för konst vid Universitat de Barcelona från 1979 till 1986. År 1980 blev han en av grundarna av den sedermera viktiga europeiska fototidskriften Photovision. Sedan 1993 är han professor i audiovisuell kommunikation vid Pompeu Fabra Universitat de Barcelona. Joan Fontcuberta har en imponerande mängd utställningar och publikationer bakom sig och har undervisat vid ett stort antal institutioner, bland andra Harvard University i USA. Han tillerkändes 1994 hedersutmärkelsen “Chevalier des Arts et des Lettres“ av det franska kulturdepartementet.

Joan Fontcuberta är en konstnär som arbetar mellan “verklighet” och “fiktion” genom att konstruera fotografiska illusioner med lös förankring i “verkligheten”. Han skapar ett visuellt universum i vilket uppfattningar om sanning och fiktion flätas samman i en dialog som emellertid aldrig mynnar ut i någon konkret slutsats utan förblir undanglidande. I många avseenden både föregriper och integrerar Joan Fontcuberta den digitala manipulationens radikala inverkan på nutida fotografi.

Sedan mitten av 1980-talet har Joan Fontcuberta använt sig av fotografin för att skildra tvivel och misstro mot auktoriteter och mot fotografins sanningsbärande egenskaper, liksom mot de olika medier den relaterar till.

Det som gör Joan Fontcubertas arbete så medryckande är hans bitska humor, skarpa intellekt och den skarvfria tekniken som gör att han lyckas åstadkomma de genomarbetade provokationer som genomsyrar alla hans fotografier.

Joan Fontucubertas arbete underminerar massmedia i alla dess skepnader, vetenskapliga undersökningar, tekniska genombrott, konstens värld, religion, läkekonst, och givetvis, politisk och statlig propaganda. Han blandar ihop alla typer av medier och offentlig kommunikation. Hans arbeten kan liknas vid en nutida trojansk häst som till och med duperar de mest erfarna experter och journalister, liksom deras läsare, när han presenterar dem som nyvunna upptäckter i lärda tidskrifter, i inbundna vetenskapliga volymer och på storskaliga museiutställningar.

Med ironi som en viktig konstnärlig strategi och med en aldrig sinande ström av nya tekniker och uttryckssätt fortsätter Joan Fontcuberta att förvåna, förbrylla och roa eller provocera betraktaren. Hans teman och hans fokus på ny teknik liksom hans fortlöpande utveckling av nya metoder gör honom till en enastående fotograf och konstnär.  

Hasselbladstiftelsen

Hasselbladstiftelsen bildades 1979 enligt makarna Victor och Erna Hasselblads testamente. Stiftelsens syfte är att främja forskning och vetenskaplig utbildning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografin.  Ett av stiftelsens priser – den årliga internationella utmärkelsen för framstående fotografisk gärning – som 2013 tilldelas Joan Fontcuberta, anses vara världens mest betydelsefulla fotografiska pris.

Hasselblad Center
I Hasselbladstiftelsens utställningslokal, Hasselblad Center, belägen i Göteborgs konstmuseum, presenteras fem utställningar per år, varav en tillägnas årets Hasselbladspristagare.  Ny Nordisk Fotografi är en annan årligen återkommande utställning där yngre fotografer får möjlighet att visa sina verk. Vissa av utställningarna turnerar i Sverige och utomlands. Stiftelsen har också en samling med fotografier av Hasselbladspristagare och nordiska fotografer.

Utställningen med Joan Fontcubertas fotografier öppnar i Hasselblad Center den 25 oktober 2013 med Dragana Vujanovic och Louise Wolthers som curatorer.

Göteborg den 7 mars 2013

HASSELBLADSTIFTELSEN
Ekmansgatan 8
412 56 Göteborg

För mer information och för pressmaterial:

www.hasselbladfoundation.org

Användarnamn: press, lösenord: hs2013
eller kontakta Jenny Blixt.