Södertörns högskola

Joan Wallach Scott föreläser på Södertörns högskola om bruket och missbruket av kön

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 11:34 CET

Den 26 mars klockan 14.00-15.30 föreläser den världskända historikern Joan Wallach Scott, professor på Princeton University i USA, på Södertörns högskola om ” The Uses and Abuses of Gender”. Föreläsningen ingår i serien Södertörn Lectures, en fakultetsöverskridande föreläsningsserie som ges av prominenta gästforskare vid högskolan. Dessa föreläsningar ges ut i en egen skriftserie. 

Joan Wallach Scott är en framstående historiker med särskild inriktning mot genus och politisk historia. Hon är för närvarande Harold F. Linder Professor of Social Science vid Institute for Advanced Study på Princeton University i USA. Den 26 mars håller hon en öppen föreläsning på Södertörns högskola.

Joan Wallach Scott: The Uses and Abuses of Gender

“I want to reflect on the way in which the term, originally adapted by feminists in the 1970's to talk about power relationships between women and men, has been taken up in a more general way, sometimes in line with that original usage, sometimes quite different from it.  The widespread dissemination of the word does not signal its general acceptance.  While advocates of women's rights routinely invoke gender as a category of analysis; groups who insist that social differences between women and men are "natural" or "god-given" have demonized it, as a theory dangerous to social order and psychic well-being.”

När? Måndagen den 26 mars klockan 14.00-15.30
Var? Lokal MB 416, Södertörns högskola, Flemingsberg
Språk? Engelska

Fri entré. Välkomna!

Föreläsningen samorganiseras av CBEES, Centre for Baltic and East European Studies, och forskningsprogrammet Tid, minne, representation.

Joan Wallach Scott
Joan Wallach Scott är för närvarande Harold F. Linder Professor of Social Science vid Institute for Advanced Study på Princeton University i USA.

Scott är författare till ett flertal böcker och artiklar, exempelvis Gender and the politics of history (1988), Only Paradoxes to Offer: French Feminists and the Rights of Man (1996), Parité! Sexual Equality and the Crisis of French Universalism (2005), The politics of the Veil (2007), Women's Studies on the Edge (ed., 2007) and The Fantasy of Feminist History (2011).

Södertörn Lectures
Södertörn Lectures är en föreläsningsserie av gästforskare vid Södertörns högskola, alla världskända inom sina områden. Bakgrunden är högskolans ambition att förmedla och diskutera samtidens stora idéer och skapa en mötesplats mellan såväl internationella forskare, forskarna vid högskolan, studenter som allmänheten.

Södertörns Lectures ges även ut som en skriftserie. www.sh.se/lectures

Kontakt

Lisa Kings, lektor i sociologi vid Södertörns högskola: lisa.kings@sh.se eller 08-608 48 46
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.