Katrineholms kommun

Job College hjälper unga till arbete och egen försörjning

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:50 CEST

Informationskontoret

För övriga upplysningar hänvisas till:
Sara Sjögren, socialförvaltningen, tfn 0150-575 45


Job College är ett nystartat projekt med syfte att hjälpa ungdomar till arbete. Bakom projektet står socialförvaltningen i Katrineholms kommun och organisationen Communicare. Europeiska sociala fonden satsar totalt 29 miljoner kronor i projekt Job College i östra Mellansverige.

I genomsnitt 155 ungdomar mellan 18 och 24 år har tvingats söka försörjningsstöd i Katrineholm de senaste fem månaderna. Socialnämnden och socialförvaltningens personal söker gemensamt efter metoder att hjälpa dessa ungdomar.

Projektet Job College riktar sig till arbetssökande ungdomar mellan 18 och 25 år och kommer att drivas mellan 2008 och 2010. Målet är att minst 75 procent av de ungdomar som deltar ska kunna försörja sig själva. Många ungdomar upplever idag ett utanförskap och behöver extra stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Totalt deltar ett 20-tal kommuner i Mellansverige i projektet. De sörmländska kommuner som ingår är Katrineholm, Oxelösund, Vingåker, Nyköping och Eskilstuna. Job College ska ha ett flöde på 2 200 ungdomar. 75 procent av dessa, dvs. 1650 personer, som idag är fast i ett utanförskap och bidragsberoende ska kunna bryta detta och nå en egen försörjning. I Katrineholm ska 120 ungdomar få kontakt med Job College under projektets gång.

Job College finns på Djulögatan 32 i centrala Katrineholm och drivs av projektledaren Maria Svensson och coachen Helene Nicklasson. Kontaktperson på socialförvaltningen är Sara Sjögren.

Communicare är en non-profit organisation, som jobbar med att stimulera entreprenörskap, handlingskraft och motivation hos unga kvinnor och män. Syftet är att unga människor ska kunna göra det de vill. Socialförvaltningen har samarbetat med Communicare i andra projekt.

Job College möjliggörs genom Europeiska unionens sociala fond samt alla ingående kommuner och arbetsförmedlingar. Kostnaden för Katrineholms kommun är 100 000 kronor per helår samt lokalkostnad.

I projektet används begreppet "personligt entreprenörskap" för det som unga människor behöver för att finna sin egen väg till vuxenliv, försörjning och delaktighet. Det handlar om makt över vardagen och makt över sitt eget liv, vilket är grunden för all demokrati och tillväxt.