Akademikerförbundet SSR

Jobb Direkt – Aktiva åtgärder mot arbetslöshet för unga akademiker

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:48 CEST

Jobb Direkt – Aktiva åtgärder mot arbetslöshet för unga akademiker. Ett unikt samarbete mellan Akademikerförbundet SSR, Manpower och Salus Ansvar

Arbetslösheten är ett stort problem för många av våra nyutbildade akademiker, främst för de som inte har lyckats skaffa sig arbetslivserfarenhet. Akademikerförbundet SSR vill därför erbjuda sina medlemmar en ny unik tjänst i samarbete med Manpower och Salus Ansvar.

-Genom att erbjuda och stödja våra medlemmar ger vi dem en fördel för att snabbt komma ut på arbetsmarknaden. För oss som fackförbund är det ytterst angeläget att våra medlemmar får arbete. Vi har stora förhoppningar på satsningen med Manpower. säger Linda Syrén, studentombudsman på Akademikerförbundet SSR. Vi ökar medlemmarnas attraktivitet.

Akademikerförbundet SSR erbjuder ett specialdesignat program för alla sina medlemmar i samarbete med Manpower.

-Manpower har kunskapen och erfarenheten att erbjuda alla typer av jobb. Allt från vd-tjänster till industriarbete. Efterfrågan på specialister med akademisk bakgrund ökar stadigt och idag står akademisk kompetens för drygt 30 procent av vårt tjänsteutbud. Manpower Student att stödja Akademikerförbundet SSRs medlemmar med intressanta uppdrag under studietiden, säger Lars Forseth, vd på Manpower

-SalusAnsvars verksamhet går ut på att skapa mervärden mellan organisationerna och medlemmarna. Genom att SSR nu kan erbjuda sina medlemmar dessa tjänster kommer medlemsnyttan för SSR:s medlemmar att klart förstärkas, säger Carl-Viggo Östlund, vd på SalusAnsvar.

Studenterna och de nyexaminerade medlemmarna kommer att bli bättre på att söka jobb och genomföra professionella intervjuer. Vi kommer självklart också att kunna erbjuda många konkreta jobb under och efter studietiden.

• Vi öppnar en webbsida (start 5 maj) där alla kan lägga in sina CVn som Manpower Student sedan kommer att matcha mot alla ”studentjobb” som kommer in. På hemsidan finns också tillgång till allt stödmaterial i ”jobb-sökar” processen. Webbsidan kommer att vara länkad från Akademikerförbundet SSRs och Manpowers hemsidor.

• Vi erbjuder CV-granskning och hjälp med att formulera attraktiva CVn.

• Vi kommer att genomföra intervjuer för att matcha studenterna till intressanta uppdrag.

• Vi genomför ett stort antal ”Campusevent” med föreläsningar, CV-granskning och jobbintervjuer.

• Två Campusturnéer kommer att genomföras under våren på Stockholms Universitet 10 maj och i Uppsala 16 maj.

Aktiviteterna fortsätter under hösten.

För ytterligare information kontakta:
Linda Syrén, studentombudsman, Akademikerförbundet SSR tfn 070 827 44 15
Lars Forseth, vd Manpower, tfn 070 377 46 63
Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, tfn 0709-11 60 01

Press- och kommunikationschef Akadmikerförbundet SSR Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se
Informationschef på Manpower Hans Makander 070-377 45 43

Akademikerförbundet SSR organiserar drygt 50.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.