Samarkand2015

Jobb och Studiemässa i Ludvika

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 08:49 CET

Samarkand2015:s
HögskoleCentrum ordnar Jobb- och Studiemässa tisdag 19 mars kl. 11.00- 16.00,
Folkets Hus i Ludvika


Drygt 35 utställare deltar i år som utställare, med representation
från privata och offentliga arbetsgivare, utbildningsanordnare,
arbetsförmedling m.fl.


– Vi har lyckats få hit en riktigt bra blandning av stora och små
företag och vi har stor geografisk spridning och bred inriktning på universiteten
och högskolorna. Det är tämligen unikt att vi har så många stora universitet
här som Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och Linköping och såklart vårt eget
Högskolan Dalarna, säger Håkan Runnberg, en av de ansvariga för eventet.


Det är Gabi Breitstadt - Adolfsson och Håkan Runnberg,
högskoleutvecklare på Samarkandnd2015 som håller i eventet. De
berättar att målgruppen för Jobb-och Studiemässan är ungdomar som går eller har
slutat gymnasiet, arbetssökande samt förvärvsarbetande som vill gå vidare i yrkeslivet
och karriären.


– Vi har jobbat hårt med att sprida information om dagen. Eftersom
mässan är så pass unik i Dalarna, med en så bred representation på utställarna
hoppas vi på god uppslutning. Det hjälper förstås att mässan är kostnadsfri för besökaren, säger Gabi. 


Målsättningen med mässan är bl.a. att inspirera och informera om
eftergymnasiala studier och även visa på de goda möjligheterna till att nyttja Samarkand2015:s
HögskoleCentrum vid både distans och campus studier.


Lars Lindblom, VD på Samarkand2015 berättar att man satsar hårt på
en fortsatt utveckling av HögskoleCentrum, bland annat
som ett led i kompetensförsörjningen för regionen Ludvika-Smedjebacken. Vi har
idag mer än 250 inskrivna studenter och vi växer
kontinuerligt, säger Lars.  


Det
är fjärde året i rad som Samarkand2015 genomför en Jobb- och Studiemässan inom
ramen för HögskoleCentrum, men första gången som mässan tar plats i Folkets
Hus.


Det
är även första året som High Voltage Valley, ett projekt under Samarkand2015,
deltar i mässan HVV bjuder in till korta föreläsningar med fokus på möjligheter
till jobb och utbildning inom tekniska yrken, med särskilt fokus på el- och energibranschen.
De korta föreläsningarna
sker i Biografen Star och hålls av ABB, Chalmers, Högskolan Dalarna, KTH Linköpings
Universitet och Uppsala Universitet.


För ytterligare information kontakta:


Gabi Breitstadt Adolfsson, Högskoleutvecklare

Tel: 0240-86015

Mejl: gabi @samarkand2015.com


Håkan Runnberg, Högskoleutvecklare

Tel: 0240-867 98

Mejl: hakan.runnberg@samarkand2015.com


Lars Lindblom, VD Samarkand2015

Tel: 0240-860 40

Mejl: lars.lindblom@samarkand2015.com


Samarkand är ett regionalt utvecklingsbolag som är möjliggöraren för utveckling av morgondagens attraktiva region.