Sveriges Makalösa Föräldrar

Jobba Hemma strategi minskar klimatpåverkan och ensamföräldrars stressiga vardag!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 06:49 CET

Klimathot och inte minst storstädernas luftkvalitet kräver ett minskat resande. Många människor tillbringar dessutom mycket tid varje dag till att sitta i köer m.m., för att kunna åka till och från jobbet. Att jobba hemma innebär att arbetsresor och klimatpåverkan drastiskt minskar, men också att trängsel i kollektivtrafik och köer under rusningstrafik minskar. Detta skulle få märkbar effekt i Stockholm, där vi varje dag får nya invånare motsvarande två SL-bussar. För den person som inte tar sin bil till jobbet en-tre dagar i veckan, och istället arbetar hemma, kan minska sitt klimatutsläpp med 0,4-1,1 ton per person och år.

Dessutom tror Sveriges Makalösa Föräldrar att det också kan ha flera positiva effekter på småbarnsförälderns – och då särskilt ensamförälderns - vardag.

Nu finns tekniska förutsättningar för att många anställda snabbt och effektivt, och även i många fall relativt billigt, ska kunna arbeta hemma en dag i veckan. Vad som nu efterfrågas är förändringar kring ledarskap och attityd. Därför har Sveriges Makalösa Föräldrar, tillsammans med ett hundratal andra organisationer och företag, anslutit sig till Jobba Hemma-Dagen 6 februari.

Vi stödjer Jobba Hemma Dagen!

Läs mer på Facebook.

För mer information:

Generalsekreterare Sophia Lövgren, gs@makalosa.org, 0702-023010


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.