Almega

Jobbcoacher bättre än arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:30 CEST

Almega välkomnar regeringens satsningar på kunskap, innovation och jobbcoacher. Däremot saknas förslag om när och hur värnskatten ska avskaffas.

I budgeten lanseras en ny variant av jobbcoacher som ska hjälpa personer och företag att hitta lösningar som fungerar för arbetsgivaren och den anställde. Denna lösning har visat sig vara mycket framgångsrik i bl. a Storbritannien.

– Med dessa jobbcoacher visar regeringen att de inser att privata utförare har en stor roll att spela när det gäller att matcha arbetskraft mot behov inom näringslivet, säger Ulf Lindberg.

– Arbetsförmedlingen har under lång tid trampat på i invanda fotspår, det funkar inte särskilt bra. Vi vet att privata företag är bättre än arbetsförmedlingen på att ordna jobb åt arbetslösa, säger Ulf Lindberg.

– Förhoppningsvis ger detta oss en fingervisning om hur privata företag också kan vara en viktig del av socialförsäkringssystemet. Den utredning som är tillsatt för att se över socialförsäkringarna kommer säkert ta detta till sig, säger Ulf Lindberg.

Regeringen vill satsa på ökad kunskap. Här har Almega och regeringen en tydlig samsyn om att ett väl fungerande utbildningssystem möjliggör på sikt en ökad varaktig sysselsättning och ett minskat utanförskap.

– Att utvidga detta från enbart kvantitet och kvalitet till ett väl utvecklat samspel mellan utbildningsvärlden och näringslivet måste ingå som en viktig del i satsningen på ökad kunskap, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Regeringen skriver i budgeten att forskning, utveckling och innovation ska vara centrala delar av tillväxtpolitiken. Vid regeringssammanträdet i juli beslutade regeringen om att arbeta med en tjänsteinnovationsstrategi för att främja utvecklingen inom tjänstesektorn.

– För att detta ska vara framgångsrikt måste det innebära en tydlig satsning på tjänsteinnovation då 45 procent av Sveriges sysselsatta finns inom den privata tjänstesektorn. Tjänstesektorn står dessutom för en allt större andel, 32 procent, av den svenska exporten, säger Ulf Lindberg.

– Regeringen har avsatt 90 miljoner för innovationsutveckling, det är viktigt att en stor del av dessa pengar tilldelas arbetet med tjänsteinnovationsstrategi och innovationer inom tjänstesektorn, säger Ulf Lindberg.

– Det är dock beklagligt att regeringen, inte heller denna gång, pekar ut en strategi för att avskaffa den skadliga värnskatten. Värnskatten motverkar utveckling och innovation då incitamenten för utveckling minskar i takt med högre beskattning, säger Ulf Lindberg.

 

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega
Tel: 070-345 69 51

David Wästberg
presschef, Almega
Tel: 070-345 68 59

 

 

 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.