Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

Jobben i fokus - Barn och unga viktigare än skattesänkningar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 13:22 CEST

Idag presenteras socialdemokraternas budgetalternativ för Stockholms Stad 2009. Det finns flera oroande tecken på att lågkonjunkturen står för dörren: Varslen ökar kraftigt, färre platser anmäls till Arbetsförmedlingen, Länsarbetsnämnden spår en sysselsättningsminskning och socialbidragskostnaderna beräknas öka kraftigt. Det kräver en ansvarsfull budget med tydligt fokus på jobb.

Budgeten bygger på en ansvarsfull ekonomisk politik och på en skattesats om 18,08 kronor som används för att utveckla välfärden. Budgeten tar också ett stängare grepp kring Stockholms Stads ekonomi genom ett 225 miljoner kronor mindre uttag ur kommunens bolag jämfört med den moderatstyrda majoriteten.
- Den politik som har misslyckats i högkonjunktur kommer inte lyckas bättre i lågkonjunktur. Det finns ett tydligt alternativ för Stockholm. Hela den skattesänkning den moderatstyrda majoriteten planerar för 2009 vill vi satsa på att skapa nya jobb. Det är mitt löfte till stockholmarna. Ökade orättvisa är inte lösningen på Stockholms problem, säger Carin Jämtin oppositionsborgarråd (s).

- Stockholm är en fantastisk stad med hårt arbetande människor och framgångsrika företag. Det är en enorm styrka när högkonjunkturen nu ligger bakom oss och svårare ekonomiska tider väntar. Vi vill använda de osäkra tiderna till att investera i tillväxt och jobb. Det handlar om att ge näringslivet ännu bättre förutsättningar, stärka stockholmarna på arbetsmarknaden och lyfta framtidens miljö- och klimatvänliga lösningar. Fler i jobb och aktiv politik för att möta lågkonjunkturen är bästa sättet att skapa resurser till förskolan och skolan, säger Carin Jämtin.

- 20 av 27 gymnasieskolor går med underskott och i 9 av 14 stadsdelar ökar barngrupperna i förskolan. I den budget Sten Nordin (m) presenterade för två veckor sen var barnen de största förlorarna. I vårt budgetalternativ investerar vi kraftfullt i förskolan, över 200 miljoner kronor mer än den moderatstyrda majoriteten, säger Carin Jämtin.

- Vi vill göra en kunskaps- och kvalitetsinvestering i förskola, grundskola och gymnasieskola och införa avgiftsfri månad i förskolan, stärka skolinspektionen, starta en särskild matematiksatsning, införa frukost i årskurs 1-3, se till att det finns sommaröppna skolor i varje stadsdel och ha skolbarnomsorg också för 10-12-åringar, säger Roger Mogert oppositionsborgarråd (s).

- Resurser är avgörande för att kunna höja kunskapskvaliteten, öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek. Vi investerar sammanlagt över en halv miljard mer än den moderatstyrda majoriteten i att förbättra kvalitet och resulat i förskola och skola, avslutar Roger Mogert.

Viktigaste investeringarna i socialdemokraternas budgetalternativ*:

Näringslivsinvesteringar för jobb
• En miljard kronor för att investera i näringsliv, boende och infrastruktur i Söderort, Västerort och Järva. 1 000 mnkr i avsättningar.
• Etablera HeadQuarter Stockholm genom att attrahera telefoni/IT och miljöteknikföretag att förlägga huvudkontor i norra Stockholm och handelsföretag till söderort. 100 mnkr i avsättningar.
• Ny fart på Telefonplan som designcenter.
• Mer aktiv näringspolitik genom uppdrag till SBR att arbeta med nätverksbyggande och kurser i affärsutveckling för småföretagare och stödja företagsbyar. 5 mnkr.

Bostadsinvesteringar för jobb
• De kommunala bostadsbolagen ska bygga nya hyresrätter för intäkterna från försäljningarna av allmännyttiga lägenheter.
• Införa en ny markpolicy som stödjer hyresrättsproduktion.

Arbetsmarknadsinvesteringar för nya jobb
• Arbetsmarknadspolitiken ska ges ordentliga resurser för matchning, validering och bristyrkesutbildning. 20 mnkr.
• Kraftfull investering i Komvux och SFI. 48,2 mnkr.
• Införa Navigatorcenter för unga arbetslösa. 10 mnkr.

Utbildning för frihet
• Schablonhöjning för grundskolan med 137,2 mnkr.
• Schablonhöjning för gymnasieskolan med 44,8 mnkr.
• Schablonhöjning för förskolan med 177,6 mnkr.
• Avgiftsfri månad i förskolan införs. 30 mnkr.
• Stärkt skolinspektion.
• Särskild matematiksatsning.
• Frukost i årskurs 1-3 frukost i skolan.
• Skolbarnomsorg också för 10-12-åringar (fritidsklubb).

Klimatstad i världsklass
• Ett nytt klimatmål för staden införs - 2,5 ton per invånare till 2015.
• Inrätta rådgivande klimatcoacher på en "grön linje" till kommunen. 5 mnkr.
• Fortsatt stimulans för miljöbilar genom nedsatt kostnad för boendeparkering. 15 mnkr.
• Miljömiljard för miljösatsningar, nybyggnad och upprustning av parker och naturområden, införandet av ny teknik som t.ex. sopsugar, m.m.

Investeringar för rättvisa
• Barnanpassa Stockholm. 5 mnkr i driftbudgeten öka öppettider i öppna förskolor och parklekar. 100 mnkr i avsättningar för att rusta stadens lekparker, parklekar och skolvägar.
• Inrätta ett journummer dit unga som mår dåligt kan ringa.
• Förstärka ungdomsmottagningarna. 2,5 mnkr.
• Bättre kontroller och kvalitet i äldreomsorgen, hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena. 81 mnkr.
• Alla över 75 år ska kunna få två timmars hemtjänst per vecka med förenklad biståndsbedömning. 30 mnkr.
• Införa ett aktivitetsstöd för äldres idrottande och träffpunkter för äldre. 14 mnkr.

Ekonomiska fakta:
• Oförändrad skatt på 18.08 kronor (1 053 mnkr mer till välfärden än m+fp+kd-budget. 18.08 kronor motsvarar fjärde lägsta kommunalskatten i Sverige).
• Budgeten totalt 31 738 mnkr.
• Uttaget ur de kommunala bolagen är 700 mnkr (225 mkr mindre än m+fp+kd-budget).
•Besparingar på 173 mnkr bland annat inget vårdnadsbidrag, färre konsulter på SLK, avskaffat avknoppningskansli och mindre höjning av ram för ekonomiskt bistånd till följd av aktiv jobbpolitik.

*Alla summor är utöver den moderatstyrda majoritetens budgetförslag.

Bifogat finns budgetalternativet i sammandrag samt i sin helhet.

För mer information, kontakta;

John Zanchi
Pressekreterare
0761-229 199

 

Bilagor
Budget i korthet.pdf


socialdemokraternas budgetförslag 2009.pdf