ManpowerGroup

Jobben minskar i hotell- och restaurangbranschen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 07:58 CET

Hotell- och restaurangarbetsgivarna har lämnat pessimistisk jobbprognos för inledningen på det nya året och sysselsättningstrenden har rasat med hela 20 procentenheter på ett år och med nio procentenheter jämfört med förra kvartalet. Bland övriga branscher har även de gröna näringarna lämnat en minusprognos medan de största jobbchanserna finns i finans-, fastighets- och konsultbranscherna. Regionundersökningen toppas av Skåne.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för hotell- och restaurangbranschen är -7 procent, vilket alltså är en minskning med nio procentenheter jämfört med förra kvartalet men hela 20 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sveriges om helhet är +5 procent.

- Att den konjunkturkänsliga hotell- och restaurangbranschen går ner kan innebära att det finns fog för viss oro inför fortsättningen på 2016, särskilt i kombination med nedgångar både i de mellersta delarna av landet och Västsverige. Samtidigt finns det gott om ljuspunkter också, inte minst i Skåne och i finans- och uppdragssektorn, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Sysselsättningsökningen fortsätter i finans-, fastighets- och uppdragssektorn

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer precis som de två föregående undersökningarna från finans-, fastighets- och uppdragsverksamhetssektorn som nu ökar till rejält optimistiska +26 procent - branschens högsta sedan undersökningen startade 2003. Betydligt tuffare tongångar kommer alltså från hotell- och restaurangbranschen som rasar med 20 procentenheter ner till pessimistiska -7 procent. Även de gröna näringarna rapportera negativa jobbplaner. Energisektorn och transportbranschen prognosticerar sysselsättningsökningar under årets första kvartal och även tillverkningsindustrin ser fram emot ett efterlängtat lyft.

Skåne toppar

Arbetsgivarna i fyra av de sex regionerna lämnar positiva jobbprognoser inför första kvartalet 2016 och störst efterfrågan på arbetskraft rapporterar Skåne. Mellersta Sverige rapporterar den enda negativa regionprognosen och Västsverige glider ner till en nollprognos. Östra Götaland rapporterar däremot klart optimistiska sysselsättningsplaner liksom Stockholms- och Uppsalaregionen, medan den norrländska arbetsmarknaden fortsätter att vara försiktigt positiv.

Inga tydliga tecken globalt

Globalt kommer de starkaste prognoserna från Indien, Taiwan, Japan, Turkiet och USA. De svagaste – och enda negativa - prognoserna rapporterar arbetsgivarna i Brasilien, Finland och Frankrike.

Arbetsgivarna i Kina har lämnat en försiktig prognos. I Europa är det Turkiet som har störst behov av arbetskraft och Italien rapporterar äntligen en positiv arbetskraftsefterfrågan.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2016 förväntar sig nio procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, fem procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (78 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +4 procent men när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent.

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

Rapporten i sin helhet

Film där VD beskriver resultaten

Diagram

Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2016 presenteras den 8 mars 2016.

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för företag och individer. Koncernen är ett jobbskapande företag som ger arbete åt 3,4 miljoner individer globalt.
I Sverige får drygt 20.000 personer jobb årligen genom ManpowerGroups alla verksamheter. ManpowerGroup Sverige har 12 000 medarbetare anställda på ett 70-tal orter och verksamheten är uppdelad i tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroup Solutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsida på nätet med cirka 200 000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster. ManpowerGroup har utsetts till ”World most Ethical Company” fem år i rad.