Moderaterna Västra Götalandsregionen

Jobben tryggar vården i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:32 CEST

- Återigen presenterar vi en budget som sätter sjukvården främst och som innebär stora ekonomiska förstärkningar av sjukvården. Vårt klara besked till väljarna inför höstens val är totalt 600 miljoner extra till sjukvården 2015, Det är nära 184 miljoner mer än den rödgröna ledningens förslag, vilket visar att vi som vanligt prioriterar vården mer. Vi visar också till skillnad från den rödgröna ledningen, att vi tar ansvar för ekonomin under de närmaste åren. Det säger Johnny Magnusson (M) vice ordförande i regionstyrelsen och gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen.

- Den rödgröna ledningen presenterade en budget med ett underskott på hela 750 miljoner 2015, men än värre underskott även 2016 och 2017. Det är oseriöst att inte tala om hur underskotten ska finansieras. Det känns som om de redan gett upp och nu vill lämna över ansvaret. Vi är fast beslutna att leverera en sjukvård som garanterar människor rätt vård i tid och en dräglig arbetsmiljö för personalen. Då får helt enkelt annat stå tillbaka, fortsätter Johnny Magnusson.

- Och utmaningar som kräver krafttag saknas inte. Facit efter den gångna rödgröna mandatperioden är nedslående, sjukhusen dras med stora underskott, vårdköerna växer och personalen är hårt belastad. När man är i behov av sjukvård förväntar man sig ett gott bemötande och en professionell vård. Det är inte acceptabelt med långa väntetider i något led inom sjukvården. Är man sjuk ska man få vård. Vi vill göra insatser för att korta vårdköerna, minska överbeläggningarna och öka samordningen mellan vårdens olika delar. Det säger Martin Andréasson (M) oppositionsråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet.

- Akut- och ambulanssjukvården måste utvecklas och förstärkas.  Alltför många patienter tvingas vänta lång tid på akuterna. Väntetiderna på ambulansen varierar mycket mellan olika ambulansstationer. Målet är att 90 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter. I dagsläget når inte alla ambulansstationer upp till målet men vår ambition är att i stort sett hela Västra Götaland ska kunna nås av ambulans inom uppställda tidsmarginaler, säger Annika Tännström (M) oppositionsråd och vice gruppledare.

- Den psykiska ohälsan påverkar många. Särskilt viktigt är det att barn- och unga får en god psykiatrisk vård i tid. En bättre samverkan med kommunernas skolhälsovård och ungdomsmottagningar behövs. Vi vill också öka möjligheten för invånarna att välja den vård och den vårdgivare som man själv önskar genom t ex vårdval för höft- och knäledsoperationer, hörapparater, kataraktoperation och mödravård, fortsätter Annika Tännström.

- Västra Götalandsregionens möjligheter att erbjuda en god sjukvård och övrig service är helt beroende av att medborgarna har jobb och betalar skatt. Jobbskatteavdragen har bidragit till att fler har sysselsättning och skatteintäkterna till regionen har stigit rejält men vi vill göra ytterligare insatser, inte minst för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden. Att öka möjligheterna till pendling och transporter är också viktigt för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Vi vill se större infrastrukturinvesteringar, liksom förstärkningar av kollektivtrafiken för en hög service före, under och efter resan, säger Gunilla Levén (M) oppositionsråd och ledamot i Regionutvecklingsnämnden.

- En stor utmaning ligger i att försörja sjukvården med kompetens och medarbetare. Under flera år har de rödgröna nöjt sig med att ”följa utvecklingen” och ägnat sig åt att försöka släcka bränder. Men det krävs långt mer än så. Personalfrågorna måste högre upp på den politiska dagordningen annars riskerar vi att stå inför en mycket allvarlig situation om några år när de stora pensionsavgångarna drar igång. Regionen måste möjliggöra vidareutbildning för sina medarbetare och främst för specialiteter där det råder personalbrist, exempelvis vill vi se en fortsatt satsning på specialistsköterskor menar Gunilla Levén (M) oppositionsråd och vice ordförande i Personalutskottet.

För ytterligare kommentarer:

Johnny Magnusson (M)
V ordf i regionstyrelsen
Gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen
Tel. 0730-98 48 00

Annika Tännström (M)
Oppositionsråd
V gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen
Tel. 0703-62 15 04

Martin Andréasson (M)
Oppositionsråd
Led i Hälso- och sjukvårdsutskottet
Tel. 0709-75 75 44

Gunilla Levén (M)
Oppositionsråd
V ordf i Personalutskottet
Led i Regionutvecklingsnämnden
Tel. 0703-05 32 02