Statistiska centralbyrån, SCB

Jobbflytten till utlandet: Ett av 250 industrijobb flyttar utomlands

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 09:43 CET

Under åren 2002–2004 har i genomsnitt 2 800 personer per år i industrin varslats på grund av flytt av produktion utomlands. Detta motsvarar 0,4 procent av industrisysselsättningen eller ungefär ett jobb av 250. Utflyttningen sker främst i utlandsägda bolag.

Mer än hälften av varslen har lagts för flytt av produktion till lågkostnadsländer. Flytt till lågkostnadsländer motsvarade i genomsnitt cirka 1 700 varsel årligen eller cirka 0,23 procent av den totala industrisysselsättningen. Bland lågkostnadsländerna var Kina den vanligaste destinationen för flytt av produktion. Ungefär vart sjätte varsel beror på en flytt dit. Andra viktiga lågkostnadsdestinationer finns främst bland närliggande länder såsom Polen och Baltstaterna.

Hela 54 procent av varslen på grund av flytt av produktion utomlands sker i utlandsägda företag. Motsvarande tal för svenskägda internationella företag är 38 procent och för övriga företag åtta procent.

El-, elektronik- och optikbranschen är en av tre branscher som drabbats hårdast under 2002–2004 då det gäller flytt utomlands. Det genomsnittliga antalet varsel som lagts inom branschen motsvarade 0,8 procent av sysselsättningen. Andra branscher med uppgifter i samma nivå var textil och beklädnad samt gummi- och plastvaruindustrin.

Den region som drabbats hårdast då industriproduktionen flyttat utomlands är Småland med öarna. Här motsvarar det genomsnittliga årliga antalet varsel 0,7 procent av sysselsättningen.
Av de 2 407 personer som blev varslade under 2002 blev sedan 1 883 uppsagda. Av de uppsagda personerna är det 61 procent som har en sysselsättning 2004. Av de personer som blev uppsagda under 2002 är hela 82 procent inom Stockholmsregionen reguljärt sysselsatt. Samma uppgift för Norrland är endast 35 procent. Där återfinns det stora flertalet av de uppsagda i arbetslöshet eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Publikation

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 (IAM 2006:2)
http://www.scb.se/templates/publdb/publikation____2725.asp&plopnr=2666

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad, Analysenheten
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 85

Förfrågningar
Cecilia Hertzman
Tfn 019-17 61 27
E-post cecilia.hertzman@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.