Attention

Jobbig skolstart för barn med NPF

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:17 CEST

Nu är skolorna igång och bristerna i omhändertagandet av barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är lika uppenbara som vanligt. Trots politikernas löfte om satsningar på skolan, förefaller skolledarna tagna på sängen över hur många som behöver hjälp.


Riksförbundet Attention kontaktas ideligen av oroliga och besvikna föräldrar till barn med ADHD, Tourette eller Aspergers syndrom om bristerna i skolan. För att få stopp på den negativa spiralen startar Attention nu ett upprop som vänder sig till alla tappert kämpande föräldrar. Uppropet vänder sig till alla dem som tvingas strida för sina barns lagstadgade rättigheter om en anpassad undervisning.
Attention har gjort en undersökning av hur skolorna ser på sina möjligheter att erbjuda en bra undervisning av elever med koncentrationssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet, läs- och skrivsvårigheter m.m. Undersökningen utmynnade i rapporten ”Tyst i klassen”, se www.attention-riks.se
Regeringen säger sig vilja prioritera skolan och lägger 3 miljarder på Lärarlyftet, som innehåller en särskild satsning på specialpedagoger.
– Det tycker vi är bra, men skolministern riskerar att missa målet. 28 % av lärarna har ingen som helst utbildning om detta. Det ingår i dag inte i grundutbildningen för lärare. Mer än varannan låg- och mellanstadielärare anser att det bristfälliga stödet för elever med neuropsykiatriska funktionshinder begränsar undervisningen. Alla lärare behöver kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder, inte bara specialpedagogerna., säger Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention.
Uppropet innehåller en uppmaning till föräldrar att skicka in sina berättelser om hur de blivit behandlade av skolan och myndigheterna och vilken hjälp de har kunnat få. Alla berättelser som förbundet får in kommer att sammanställas och användas för att skapa en debatt kring en utsatt grupp, nämligen föräldrar till barn med osynliga funktionshinder.
– Vi har fått nog säger Miriam Jaakola, ordförande i Attention Norrbotten och en av initiativtagarna till upproret. Politikerna måste inse att det lönar sig att satsa tidigt på våra barn. Då undviker man problem senare.

Bakgrundsfakta:
• Exempel på neuropsykiatriskt funktionshinder är ADHD (Attention Deficicit Hyperactivity Disorder) som bl.a. medför koncentration och/eller överaktivitet.
• Andra diagnoser inom Attention är Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.
• Statistiskt finns det 1-2 elever i varje klass med NPF, men ingen vet hur stort mörkertalet är.

För mer information kontakta:
Ann- Kerstin Sandberg, Miriam Jaakola
Förbundsordförande, Ordförande Attention Norrbotten
070-717 40 25 attentionnorrbotten@yahoo.se


Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60, 070-717 40 25. Fax 08-702 22 69. E-post info@attention-riks.nu, www.attention-riks.se