Rikspolisstyrelsen

Jönköping: Agera rätt när viltolyckan inträffar

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:49 CEST

Sedan 2006 har olyckor där älgar är inblandade ökat med 30 procent, i september lider trafikanter stor risk att råka ut för viltolyckor. Under vecka 35 kommer samverkansgruppen Nationella Viltolycksrådet* att informera länets trafikanter om viltolyckor.
September är en händelserik månad i naturen, många människor är ute för att plocka bär och svamp samtidigt som jaktsäsongen startar. Detta bidrar till ökad aktivitet bland viltet, dessutom har älgarna sin brunstperiod.

Polisen kommer därför under vecka 35 att dela ut informationsmaterial om viltolyckor i samband med trafikkontroller runt om i länet. Fredagen den 31 augusti kommer dessutom Älgskadefondsföreningen att ha en älg och en personbil, som tillsammans ska simulera en viltolycka, uppställd vid A6 Köpcenter i Jönköping. Detta för att åskådliggöra konsekvenserna av en kollision med älg.

Den som har kört på ett klövvilt, rådjur, älg, hjort eller vildsvin är skyldig att anmäla det till Polisen. Uppmärkning av platsen där olyckan inträffat ska också ske. En långsiktig målsättning med kampanjen är att förmå trafikanter att inse hur stor risken är för kollision med vilt och därmed sänka hastigheten efter rådande omständigheter.

Huvudmålen med kampanjen att få trafikanterna att:

• sänka hastigheten,
• märka ut platsen där viltolyckan skett,
• anmäla viltolyckan till Polisen,
• använda bilbälte.


Rawaz Karim
Informationsenheten* I Nationella Viltolycksrådet ingår Polisen, SOS, Naturvårdsverket, Älgskadefondsföreningen, Jägarförbundet, Vägverket, Svensk bilprovning, Skogsstyrelsen, Banverket och NTF.