Sveriges Ingenjörer

Jönköpings ingenjörer tappar tusenlappar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 11:45 CEST

- Tillgången på ingenjörer är avgörande för tillväxten och regioner med relativt lågt löneläge kan få svårt att stå sig i konkurrensen. Bristen på ingenjörer är redan nu ett faktum och om inget görs riskerar Sverige att sakna 50000 tekniskt utbildade år 2020, säger Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer.

Lönerapporten, som kommer att färdigställas senare i höst, visar bland annat lönenivån för Jönköpings län. Här har medlemmarna löner som motsvarar 96,4 procent jämfört med hela riket. Motsvarande siffra för Stockholms län är 108,1 procent. I jämförelsen har hänsyn tagits till olikheter i befattningsnivå, utbildningsnivå och antal yrkesverksamma år.

En månadslön enligt riksgenomsnittet på ca 40 000 kronor motsvarar då i Jönköping 38 600 kronor och i Stockholm 43 200 kronor. Detta innebär en löneskillnad till Jönköpingsingenjörens nackdel på ca 17 000 kronor per år jämfört med hela riket och 55 000 kronor per år jämfört med Stockholms.

Dessutom tittar Sveriges Ingenjörer på olika boendekostnader. Med hjälp av uppgifter från SCB jämförs konsumtionsutrymmet (skillnaden mellan disponibel inkomst och boendeutgift) mellan länen. Jönköping ligger här 12 procent under Stockholm.

- Jönköpings ingenjörer får alltså, trots lägre boendekostnad, mindre kvar att handla för än Stockholms, säger Patrik Björnström.

För mer information:

Patrik Björnström, utredare, 070-653 81 47

Lasse Årling, pressekreterare, 070-329 80 08

Sveriges Ingenjörer bildades då Civilingenjörsförbundet och Ingenjörsförbundet gick samman 1/1 2007. Det är med sina 117 000 medlemmar det största förbundet inom akademikerorganisationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se