Regionförbundet Jönköpings län

Jönköpings län får 1,4 miljoner kronor för fortsatt utveckling av missbruks- och beroendevården

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:52 CET

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat överenskommelser med Jönköpings län för utvecklingsarbetet av missbruks- och beroendevården under 2010. Totalt fattar SKL överenskommelser med landsting, kommun- och regionförbund för 2010 som uppgår till totalt 27 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner går till Jönköpings län.

 – Vi vill med den här satsningen stärka kvaliteten på insatserna, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård, säger Anders Knape, ordförande för SKL. Närmare 150 kommuner har tillsammans med hälso- och sjukvården startat ett utvecklingsarbete med hjälp av det kvalificerade stödet på länsplanet.

Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom SKL och som syftar till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Den bärande idén är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen av missbruks- och beroendevården. SKL har åtagit sig att bygga upp ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting och att utveckla en långsiktig struktur för kunskapsutveckling och samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-verksamheter, universitet och högskolor.

Primärkommunal social välfärd inom Regionförbundet
I Jönköpings län bedrivs arbetet inom Regionförbundets primärkommunala nämnds samordningsfunktion för området Social välfärd.
– Under året kommer vi i Jönköpings län att genomföra ett antal utbildningar, bland annat en basutbildning för personal som möter personer med riskbruk, missbruk eller beroende i sitt arbete, berättar Charlotta Johansson, som är processledare för utvecklingsarbetet i länet. Kommunerna och Landstinget arbetar tillsammans för att hitta fördjupad samverkan på lokalnivå, bland annat genom att arbeta i lärandeseminarier. En viktig del i arbetat är att hitta fördjupade former för brukarmedverkan.

Konferens om missbruks- och beroendevård
Den 29 januari arrangerar Primärkommunal social välfärd inom Regionförbundet en konferens om missbruks- och beroendevården. Målgruppen är chefer och politiker i Jönköpings län och medverkar gör bland andra Mats Fridell, professor i klinisk psykologi och leg. psykolog/psykoterapeut.

» Läs mer om konferensen

» Läs mer om Kunskap till praktik

För mer information
Charlotta Johansson, processledare, Kunskap till praktik i Jönköpings län,
Regionförbundet Jönköpöings län, Primärkommunal social välfärd, tel. 036-10 74 24, e-post
charlotta.johansson@regionjonkoping.se

Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap till praktik på SKL, mobil 070-484 32 54, e-post: gunborg.brannstrom@skl.se 

Presskontakt
Helen Ulvegard, informationschef Regionförbundet, mobil 0705-36 28 09, tel. 036-10 20 18

Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling i Jönköpings län. I Regionförbundet samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget.