Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jönköpings län fortsätter växa

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:31 CET

SCB:s befolkningsstatstik för 2006 visar att Jönköpings län ökade med 1 360 personer förra året. Ökningen kan nästan helt tillskrivas invandringsöverskottet från utlandet. I den inrikes omflyttningen mellan länen fortsätter Jönköpings län att tappa invånare. Under 2006 var inrikes flyttnetto -300 personer, vilket är en fyrdubbling jämfört med året innan. Totala antalet invånare den 31 december 2006 uppgick till 331 539.
Stor folkökning i Jönköpingsregionen
Jönköpings kommun står som vanligt för större delen av länets befolkningsökning (+1 229). Födelseöverskottet i Jönköpings kommun är högst i länet (+218). Högst är också inflyttningsöverskottet från andra län i Sverige (+423) och från utlandet (+475).

Habo kommun står för den näst största befolkningsökningen i länet (+280), trots att kommunen bara är nummer tio i storlek av länets 13 kommuner. Förklaringen till ökningen är att Habo kommun har länets största inflyttningsöverskott från övriga kommuner i länet (+168) samt länets näst högsta födelseöverskott (+106).

Mullsjö kommun minskade sitt invånarantal något under året (-12), framför allt beroende på utflyttning till andra kommuner i länet.

Födelseunderskott på Höglandet
Höglandet fortsätter att tappa invånare (-112), om än i något mindre omfattning än året innan. Minskningen hade varit betydligt större om inte invandringsöverskottet hade varit relativt stort i flera kommuner. Efter Jönköping hade Eksjö kommun förra året länets högsta invandringsöverskott (+260).

Samtliga sex Höglandskommuner uppvisar ett födelseunderskott. Eksjö kommun har länets största födelseunderskott (-74) följt av Nässjö kommun (-65) och Sävsjö kommun (-60).

Vetlanda kommun står återigen för Höglandets största befolkningsminskning (-79). Därefter följer Eksjö kommun (-59). Båda dessa kommuner tappar invånare till såväl kommuner i det egna länet som till övriga Sverige.

Sydvästra länsdelen tappar för sjätte året i rad
Den sydvästra länsdelen uppvisar en splittrad bild. Värnamo kommun fortsätter att öka sin befolkning (+141), liksom Vaggeryds kommun (+151). Ökningen i Värnamo kommun beror i första hand på inflyttning från övriga länet (+85) och ett invandringsöverskott (+149). Däremot tappar Värnamo invånare till kommuner i andra län (-87). Vaggeryds kommun uppvisar inflyttningsöverskott både mot det egna länet (+40) och mot övriga Sverige (+35).

Den negativa trenden i Gislaveds och Gnosjö kommuner fortsätter. Den totala befolkningsminskningen i Gislaveds kommun är dock lägre (-162) gentemot året innan (-261). Den huvudsakliga förklaringen till att antalet invånare i Gislaved minskar under 2006 är den stora utflyttningen till kommuner i andra län (-232). Gnosjö kommun nästan tredubblar sin befolkningsminskning (-155) jämfört med året innan (-57). Framför allt beror det på att man tappar invånare till andra kommuner i länet (-122), men också till övriga Sverige (-72).

Kontaktperson

Niclas Beermann
Informationschef
Telefon: 036-39 50 14
Mobiltelefon: 070-573 18 04
E-post: niclas.beermann@f.lst.se
Vidare läsning

SCB:s befolkningsstatistik för 2006
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp