Länsstyrelsen i Jönköpings län

Jönköpings län kraftsamlar för att minska skadorna av alkohol och droger

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 15:59 CEST

En ny handlingsplan har arbetats fram i samverkan mellan myndigheter och idella organisationer i Jönköpings län. En ny organisation har bildats för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i länet. En nyhet i vårt arbete är att vi nu har en styrgrupp på högsta nivå i Jönköpings län.

Den ökande konsumtionen av alkohol och droger i Sverige kommer att drabba fler människor och leda till ökande skador. Detta kan vi se redan nu. För att möta detta krävs att vi från samhällets sida går samman och gör rätt insatser för att begränsa skadorna. Det förebyggande arbetet blir allt mer viktigt i vårt samhälle.

Länets nya handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet innehåller en rad olika fokusområden och åtgärder. Stor tyngd läggs vid att minska tillgängligheten av både alkohol, narkotika, tobak och dopning. Andra prioriterade områden är barn och ungdomar samt en nykter trafik. Handlingsplanen har varit på remiss i kommunerna och har presenterats i läns-LAKO. Läns-LAKO ställer sig bakom handlingsplanen och rekommenderar kommunerna att göra detsamma.

Styrgruppen består av

Rune Backlund, ordförande, landstingsråd Landstinget

Monica Flodström, länsråd Länsstyrelsen

Gunnar Lindelöw, länspolismästare

Anders Wilander, kommunalråd Tranås kommun

Lars-Erik Fälth, kommunalråd Aneby kommun

Mats Green, kommunalråd Jönköpings kommun
Bo Kärreskog, landstingspolitiker

Niclas Palmgren, kommunalråd Gislaveds kommun

Karin Mernelius, sekreterare, länssamordnare för det alkohol- och drogförebyggande arbetet Länsstyrelsen.

Delar av styrgruppen träffas tisdagen den 8/4 på Länsstyrelsen. Media är välkomna att ta del av handlingsplanen och ställa frågor klockan 14.00.