Volvokoncernen

Jörgen Elgqvist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om strålbehandling

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:09 CEST

Jörgen Elgqvist är verksam vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han får priset för sin avhandling "Astatine-211 Radioimmunotherapy of Ovarian Cancer - Therapeutic Efficacy, Myelotoxicity, and Radiation Dosimetry in an Animal Model".

Flertalet dödsfall i cancer beror på att modertumören redan innan diagnostillfället gett upphov till spridda små tumörer, så kallade mikrometastaser. I sin avhandling har Jörgen Elgqvist studerat radioimmunoterapi riktad mot mycket små tumörer vid äggstockscancer. Radioimmunoterapi är en ny strålbehandlingsmetod som baseras på att en tumörsökande antikropp kopplas till ett radioaktivt ämne.

Avhandlingens studier är unika framförallt på grund av den radionuklid, Astat-211, som använts. Astat-211 har med sin korta strålningsräckvidd och stora energiinnehåll stora fördelar vid behandling av mikroskopiska tumörer. Jörgen Elgqvists studier har lagt grunden för de fortsatta kliniska studier som nu genomförs.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar.

2009-04-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20

För videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090429 kl 12.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.