Boss Media AB

Johan Berg ny VD på Boss Media AB

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:57 CEST

Styrelsen i Boss Media har utsett Johan Berg, 46, till ny VD för Boss Media.

Johan Berg har cirka 20 års erfarenhet från programvarubranschen. De senaste 13 åren har han arbetat på Intentia där han bl a varit VD för Intentia Benelux, anvarig för Intentias etablering av internationella distributörsnätverk i Sydamerika och Öst- och Centraleuropa samt chef för Intentias produktutvecklingsbolag. Sista 1,5 åren inom Intentia verkade Johan Berg som vice koncernchef, med globalt ansvar för Intentias partnerstrategi och serviceorganisation.

– Johan Bergs erfarenheter inom programvaruindustrin kommer att utgöra en väsentlig förstärkning i den fortsatta utvecklingen och tillväxten av Boss Media, säger Björn Nordstrand, styrelseordförande i Boss Media AB.

– Det känns bra att lämna över rodret till Johan Berg nu. Boss Media har på några års tid gått från att vara en speloperatör till att vara en ledande leverantör av system på den kraftigt växande marknaden för digitalt distribuerad spelunderhållning. Det är en position som ska stärkas ytterligare, fortsätter Björn Nordstrand.

– Med min bakgrund och internationella erfarenheter inom programvarubranschen är möjligheten att få leda ett tillväxtföretag som Boss Media det mest stimulerande man kan tänka sig, säger Johan Berg.

– Boss Media har en framgångsrik affärsmodell och en väl anpassad organisation. Det gör oss mycket starka inför framtiden där jag kommer att fullfölja arbetet utifrån de riktlinjer som styrelsen lägger fast, avslutar Johan Berg.

Johan Berg tillträder den 15 december 2005.


För mer information, kontakta:
Björn Nordstrand, Styrelseordförande, Boss Media AB (publ), telefon: 070-594 49 19.


Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler, mobiltelefoner och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.