Akademikerförbundet SSR

Johan Larsson och Stig Vinberg tilldelas i dag priset Årets HR- visionär 2010.

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:30 CET

Priset Årets HR – visionär delas ut av Akademikerförbundet SSR och KompetensMässan. Priset går till en eller flera personer, eller en organisation, som gjort något banbrytande inom arbetsmiljö, kompetensutveckling eller verksamhetsutveckling.

Prissumman är 20.000 kronor och priset Årets HR -visionär har delats ut sedan 1993.

Stig Vinberg är docent i Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet samt teknologie doktor och civilingenjör i Arbetsvetenskap. Stig har bred erfarenhet av förändringsarbete i organisationer som projektledare i flera nationella och regionala projekt. Stig Lindberg har arbetat som konsult och forskare inom området arbetsplatsutveckling med fokus på ledarskap, hälsa och arbetsmiljö.

Johan Larsson
är teknologie doktor och licentiat i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet samt civilingenjör och kandidat inom industriell ekonomi. Han forskar och arbetar som konsult rörande ledarskap och verksamhetsstyrning och dess relation med hälsa, kvalitet och effektivitet. Ett särskilt fokus är tidiga hälsofrämjande varningssystem ur ett ledarskapsperspektiv.

Prisutdelningen sker den 16 november 2010 kl 19.00 i samband med KompetensMässan på World Trade Center i Stockholm.

Stig Vinberg nås på telefon 063-199693, vidarekopplad till mobil.
Johan Larsson nås på telefon 063-165718 och 070-3900 390.

Ytterligare information om priset fås av Thomas Goldberg på telefon 0708-17 44 62

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Press- och kommunikationschef Stina Andersson, tfn 08-617 44 87, mobil 0706-18 44 87, stina.andersson@akademssr.se