Centerpartiet

Johan Linander kräver analys av poliscentraliseringen

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 10:57 CEST

Det pågår en centralisering av det svenska rättsväsendet av sällan skådat slag. - Jag efterlyser analysen som säger att centralisering av all polisverksamhet innebär förbättringar. Jag hoppas att regeringen har gjort en sådan som underlag för sin politik. Finns den borde den offentliggöras, säger Johan Linander, Centerpartiets ledamot i Justitieutskottet, som interpellerar Tomas Bodström i frågan.

Polisstationer läggs ner, tingsrätter avvecklas och hälften av landets alla tingsrätter står på tur enligt Domstolsverket. Polisens kommunikationscentraler har centraliserats med längre väntetider som följd. Polisdistrikt vill slå sig samman till större myndigheter. Åklagarväsendet planerar centralisering och även tullen har långtgående planer på att göra detsamma.
- Det kan säkert finnas anledningar till att se över polisens, domstolsväsendets med fleras organisation. Men var finns analysen som säger att centralisering av all verksamhet är lösningen? undrar Johan Linander.

Många människor känner oro när de rättsvårdande myndigheterna försvinner allt längre bort. Det är också ett hot mot en fungerande rättsstat när medborgarnas tilltro till statens möjligheter att garantera trygghet och säkerhet försvinner.
- Tyvärr verkar det som att regeringen har glömt bort ord som personkännedom, närhet, tillgänglighet, lokalkännedom och trygghet, avslutar Johan Linander.