Centerpartiet

Johan Linander om domen i Tumba-målet

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 16:38 CEST

Sverige behöver en ny sexualbrottslagstiftning! Det har varit önskvärt länge och det har blivit obehagligt tydligt med dagens dom i Högsta Domstolen i det s.k. Tumba-målet, menar Johan Linander.

Högsta Domstolen fastställer rättspraxis och det är nu upp till Sveriges Riksdag att ändra lagstiftningen om vi vill ha en annan ordning för vad som är sexualbrott och vad som inte är det. Vid dagens sammanträde med Riksåklagarens rådgivande nämnd, med en ledamot från varje parti, gjorde RÅ klart att de som rättsutvecklande myndighet nu gjort vad de kan. Högsta Domstolen har satt gränsen för var sexuellt utnyttjande går. Kvinnan var inte i ett hjälplöst tillstånd och alltså kan männen inte dömas för sexuellt utnyttjande. Det var sedan tidigare klart att de inte kunde dömas för våldtäkt eftersom det var ostridigt i målet att de inte använt våld mot kvinnan.

Vid dagens sammanträde tog jag upp frågan om mellantinget mellan att vara i hjälplöst tillstånd och att samtycka är en lucka i svensk lagstiftning. Detta fick jag gehör för. Det är inte olagligt för en eller flera män att ha sexuellt umgänge med en kvinna som inte samtyckt till det under den förutsättning att hon inte gör motstånd och inte heller är i ett hjälplöst tillstånd. Detta är helt oacceptabelt, menar Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiska talesman, och lagstiftningen måste ändras även på denna punkt.

I mars 2001 lämnade sexualbrottskommittén sitt betänkande till justitieministern. Ännu har vi inte sett någon proposition. Det har gått tre år och fastän justitieministern redan haft presskonferens på den kommande propositionen, i december 2003, så kan det dröja till våren 2005 innan en proposition läggs på riksdagens bord. Det har tagit orimligt lång tid, avslutar Johan Linander.