Socialdemokraterna Östergötland

Johan Löfstrand (S) från Linköping är klar med sin utredning om snabblån

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 06:30 CEST

Riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S) från Linköping har haft regeringens uppdrag att utreda stärkt konsumentskydd på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter. Under onsdagen lämnades utredningen över till justitieminister Morgan Johansson (S).

Utredningen som Johan Löfstrand (S) gjort har haft uppdraget att föreslå åtgärder för att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter, i första hand snabblån. Utredningens uppdrag har omfattat att utreda och överväga olika åtgärder som kan leda till ett stärkt konsumentskydd och minska risken för att konsumenter erbjuds och beviljas lån som de sedan inte klarar av att betala tillbaka.

- Snabblån och andra högkostnadskrediter tas av konsumenter som löper större risk än andra att hamna i en situation där de inte kan betala tillbaka sina lån. De får betala högre kostnader för krediter än andra konsumenter eftersom de ofta saknar andra möjligheter att låna, t.ex. på en vanlig bank eller genom att använda ett kreditkort. Den fria prissättningen har lett till orimliga villkor och en riskfylld utlåning och vår målsättning har varit att komma till rätta med dessa konsumentskyddsproblem, säger utredaren och riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S).

Utredningen föreslår flera åtgärder som tillsammans ska stärka konsumentskyddet, minska den riskfyllda utlåningen och skapa rimligare villkor på marknaden för krediter där det bland annat ingår snabblån som kan ha en effektiv ränta på flera tusen procent.

Johan Löfstrand (S) föreslår åtgärder som ska tillämpas på högkostnadskrediter, bl.a. ett räntetak och ett kostnadstak. Krediträntan och dröjsmålsräntan för en högkostnadskredit ska inte få överstiga 40 procent. Kostnadstaket innebär att konsumenten aldrig ska kunna bli skyldig att betala mer än 100 procent av kreditbeloppet i kostnader till kreditgivaren. Utredningen föreslår också att kraven på kreditprövningen ska skärpas, att möjligheten att förlänga högkostnadskreditens löptid begränsas och att konsumenterna ska få en särskild upplysning vid marknadsföring av högkostnadskrediter. 

Åtgärderna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

För mer information:

Johan Löfstrand: 070-201 27 21