Folkpartiet

Johan Pehrson (FP): Barnets bästa måste gå före föräldrarätten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 14:01 CEST

- Föräldrarätten har fått väga tyngre än barnets rätt till en trygg uppväxt. Det är dags att ändra på det.

Det säger Johan Pehrson gruppledare för folkpartiet liberalerna i en kommentar till Adoptionsutredningen som i dag överlämnar sitt betänkande till regeringen.

- Vi är övertygade om att en adoption vore en bättre lösning för en del av de barn som placeras under osäkra förhållanden i familjehem, men för många barn och ungdomar är det inte aktuellt med adoption. Även de familjehemsplacerade barnen måste ha rätt till trygghet i sina liv. Vi är starkt kritiska till att inte fler överflyttningar av vårdnaden sker till familjehemsföräldrarna.

Folkpartiets riksdagsledamöter har under våren mött ett stort antal familjehem och socialsekreterare. De pekar på att många familjehem är rädda för att ta över vårdnaden om barnet därför att de då skulle förlora det praktiska stödet från kommunen.

- Vi måste inse att de placerade barnen har stora behov av stöd och att de familjer som öppnar sitt hem för dessa barn behöver allt stöd de kan få. Vi anser att socialtjänstlagen ska ändras så familjer som tar över vårdnaden om barnet garanteras fortsatt stöd från kommunen, avslutar Johan Pehrsson.

Anna Prucha, Pressekreterare (FP)
0708-54 90 66, anna.prucha@riksdagen.se

Johan Pehrsons hemsida med pressbilder:
http://www.folkpartiet.se/pehrson