Folkpartiet

Johan Pehrson kritiserar Thomas Bodström: Medling ska inte ersätta påföljd

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:58 CEST

- Obligatorisk medlingsverksamhet i hela Sverige är bra men medling får
aldrig ersätta påföljd. Bodströms förslag om att unga ska slippa åtal om
de går med på medling är en farlig väg att gå som gör kopplingen mellan
handling och rättslig konsekvens otydligare för den unge. Detta är
ytterligare ett exempel på socialdemokraternas missriktade välvilja som
tyvärr leder till att fler ungdomar i slutändan hamnar inom
kriminalvården.

Det säger folkpartiets rättspolitiske talesman och ordförande i
justitieutskottet Johan Pehrson på Medlingens dag som utlysts av BRÅ.

- Riskerna är betydande att unga brottsoffer hamnar i en situation där de
utsätts för oacceptabla påtryckningar om att gå med på medling mot deras
vilja för att gärningsmannen ska slippa en fortsatt rättsprocess. Detta är
ytterligare ett skäl till att medling endast ska användas efter att
skuldfrågan tydligt avgjorts.


Fakta
Regeringen har i propositionen ?Ingripanden mot unga lagöverträdare?
föreslagit att medlingsverksamhet ska införas i hela Sverige. Medling vid
brott är ett möte mellan brottsoffer och gärningsman. Avsikten är att
brottsoffer ska få berätta om vilka konsekvenser brottet har haft för dem
och att gärningsmännen ska få ökad insikt om brottets konsekvenser.
Regeringen föreslår att unga som begått brott som går med på medling i
vissa fall ska få åtalsunderlåtelse.

______________________________________________________

Anna Prucha, Presskontakt, 0708-54 90 66
______________________________________________________

Bild på Johan Pehrson för fri publicering:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0224712677012

Johan Pehrsons hemsida:
http://www.folkpartiet.se/templates/PersonalPage____505.aspx