Bactiguard AB

Johan Rugfelt blir vice VD på Bactiguard

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 12:38 CET

John Rugfelt började på Bactiguard 2010 efter fem år som Chef för Exportrådets Japankontor och innan dess tio år som managementkonsult på bland annat McKinsey och några år på SEB.

Johan har under det senaste året varit ansvarig för Operations på Bactiguard med ansvar för produktion, R&D samt QA/RA och träder nu i december även in i rollen som Vice VD.

Vilka är de största förändringarna som skett inom Bactiguard sedan du började för snart 4 år sedan?

JR: Den största förändringen är utan tvekan att vi har gått från ett produktområde (urinvägskatetrar) till nya områden med produkter för luft- och blodvägar. Detta har ökat komplexiteten, men också företagets möjligheter enormt mycket.

Hur ser du på din nya roll?

JR: Jag har kvar samma ansvar som tidigare för Operations, men kommer att lägga mer tid på framför allt Sales & Marketing.

Bactiguard är idag representerat i över 30 länder, hur tror du att det kommer se ut om fem år?

JR: Vi kommer säkert finnas på ännu fler marknader än idag, men den stora skillnaden kommer vara antalet länder som vi har ordentlig försäljning i.

Ni kommer att börja flytten till Botkyrka under hösten 2014. Vad innebär det för Bactiguard?

JR: Vi håller på att växa ur våra lokaler inne i Centrala Stockholm och Markaryd med stormsteg, och Botkyrka blir ett mera ändmålsenligt hem för Bactiguard med utrymme för tillväxt. Dessutom innebär det stora fördelar att samla alla funktioner under samma tak. Jag är övertygad om att de kommande 5 åren kommer bli otroligt spännande för oss alla på Bactiguard.

Lycka till med dina nya arbetsuppgifter!

JR: Tack!


Bactiguard är ett snabbt växande svenskt medicinteknikföretag, som tillverkar och exporterar ett patenterat ytskikt för infektionskänsliga produkter. Bactiguard®-behandlade urinvägskatetrar är marknadsledare i USA och Japan, länder med stora krav på sin sjukvård. Bactiguard har de senaste åren expanderat sin verksamhet till nya marknader, såsom EU, Kina och Mellan Östern, med ett starkt fokus på forskning och utveckling. Bactiguards portfölj omfattar dels BIP CIP – ett koncept för infektionskontroll samt katetrar belagda med Bactiguard®-ytan för urin-, luft och blodvägar.