Addtech AB

Johan Sjö ny VD och koncernchef i Addtech

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:03 CEST

Till ny VD och koncernchef i Addtech AB har styrelsen utsett Johan Sjö, som tillträder den 1 januari 2008. Nuvarande VD Roger Bergqvist kvarstår i sin befattning fram till dess. Därefter kommer Roger Bergqvist att vara verksam i Addtech-koncernen med utvecklings- och strategifrågor.

Johan Sjö är sedan 2003 verksam i koncernledningen för B&B TOOLS. Han har där varit VD för B&B Development samt drivande i koncernens expansionsfas, som under det senaste verksamhetsåret omfattade ett fyrtiotal företagsförvärv. B&B TOOLS, med årsomsättningen 8,2 miljarder SEK, förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Under åren 1994 - 2002 var Johan Sjö verksam inom Alfred Berg, bland annat inom analys och corporate finance. Johan Sjö är 40 år och har en civilekonomexamen från Ekonomihögskolan vid Växjö universitet.

"Roger Bergqvist har inför sin kommande 60-årsdag tagit initiativ till en förändrad arbetssituation", säger styrelseordförande Anders Börjesson. "Roger har haft en avgörande betydelse för Addtechs etablering som börsbolag och koncernens positiva utveckling sedan noteringen 2001, varför vi i styrelsen är mycket nöjda när vi nu kan tillmötesgå Rogers önskemål. Från styrelsens sida är vi övertygade om att Johan, med sin gedigna erfarenhet från näringsliv och företagande, är rätt person för att ta vid och vidareutveckla den framgångsrika verksamhet som finns i Addtech idag."


Stockholm den 27 augusti 2007

Addtech AB

Med anledning av Johan Sjös tillträde som VD för Addtech kommer Johan Sjö att medverka vid dagens årsstämma i Addtech AB den 27 augusti 2007 klockan 1600. Årsstämman hålls på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm. Journalister och analytiker inbjudes att delta vid årsstämman.


För ytterligare information kontakta
Anders Börjesson, styrelseordförande, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Roger Bergqvist, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Johan Sjö, +46 70 799 40 44