Voxit AB

Johanna skriver i journalen med rösten

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:09 CET

Personalen inom Folktandvården kan nu skriva journalanteckningar med rösten. Med det nya arbetssättet blir anteckningarna gjorda samtidigt som undersökningen genomförs och det samtidigt som hygien och ergonomi också förbättras.

Sedan tandreformen genomfördes 2010 ställs större krav på att journal förs och behandlingar registreras på ett riktigt sätt enligt en ny standard. Detta eftersom journalen är underlag till ersättningar från tandförsäkringen och numera betalas ut direkt från Försäkringskassan.

  Med taligenkänningssystemet Vocal från företaget Voxit AB utför personalen inom Folktandvården i 14 landsting nu registreringar med rösten. Ca 1300 Tandhygienister, som hittills är största gruppen användare, behöver inte hantera egna handskrivna anteckningar vid undersökningen längre.

  Samtidigt som patientsäkerheten förbättras genom färre felregistreringar blir registreringen dessutom effektivare, vilket i slutänden sparar tid. När penna och tangentbord inte används längre vid undersökningen förbättras både hygienen för patienten och ergonomin för personalen markant.   

 

Nya arbetsmetoder till nytta för personal och patienter

Johanna Berkemar är en av flera tandhygienister som förändrat sitt sätt att arbeta. Sedan ett drygt år tillbaka använder Johanna och flera av hennes kollegor på folktandvården i Kalmar ett röststyrt system när de undersöker patienterna. Både registreringen av parodontala värden och status och diagnos förenklas med det röststyrda programmet.

  Eftersom kraven på dokumentation ökar och blir mer och mer detaljerade blir även journalsystemen mer detaljerade. Detta innebär att det är många värden som ska fyllas i journalen vid en undersökning.

Tandhygienist Johanna Berkemar, Folktandvården i Kalmar använder röststyrning som hon gärna rekommenderar till sina kollegor. 

 

  Tidigare arbetade Johanna på det traditionella sättet genom att föra in patientdata manuellt via tangentbordet.

  Först antecknade Johanna på en papperslapp och sedan förde hon i efterhand in patientdata i journalen. Nu använder hon ett trådlöst headset och registrerar genom att prata i vanlig samtalston till systemet medan hon undersöker patienten.  En röst repeterar det hon säger i headsetet och uppgifterna förs direkt in i journalen.

  Blir det fel, vilket händer, hör hon det i headsetet och kan korrigera uppgiften på en gång. Eftersom systemet enbart känner igen de fraser som kan registreras i journalsystemet är det inga problem att samtidigt föra ett samtal med patienten.
Fördelarna är många

– Vocal är det perfekta verktyget för tandhygienister som arbetar utan assistans säger Johanna entusiastiskt. Johanna menar att det finns en rad olika fördelar med att använda sig av talstyrning och hon skulle absolut inte vilja vara utan det.

 – Fördelarna är framförallt att det blir mer hygieniskt och ergonomiskt med det nya arbetssättet sen sparar jag tid, säger Johanna. Hygienen i behandlingsrummet blir enklare eftersom hon inte behöver använda papper, penna och instrument samtidigt.

  Arbetsmiljön blir också bättre. Ergonomin förbättras när hon slipper vrida och vända på sig för att skriva. Istället för dubbelarbete med att först skriva på papper och sedan fylla i journalen sparar Johanna nu tid genom att istället prata med datorn.

  När Johanna undersöker en patient, säger hon till exempel ”ett tre distalt fem blödning". Programmet repeterar kommandot och matar in värdet på rätt sätt i systemet som reagerar med att markera ett rött streck där det blöder på den grafiska bilden i journalen.

 

  Att prata med ett datorprogram kanske kan verka ovant och många kanske undrar vad patienten tycker om detta. Johanna säger att patienterna blir imponerade av att hon är så tekniskt bevandrad som pratar med datorn. Eftersom patienten lyssnar på registreringarna kan de ställa frågor vilket medför en bra konversation mellan henne och patienten.

 

  Man kan fortfarande prata som vanligt med patienten fast programmet lyssnar.

 – Bara man gör en mikropaus före man säger ett kommando så uppfattar datorn det säger Johanna. Numera är man mindre upptagen med registrering vilket gör att man kan konversera med patienterna under undersökningen som då blir mer medvetna om sin munhälsa vilket är positivt.

  Då journalarbetet numera klaras av medan patienten fortfarande är kvar i stolen känns det som om det blir mer tid över och hon behöver inte stressa för att manuellt hinna föra in uppgifterna i journalen innan nästa patient kommer.

– Jag upplever att jag blir mer noggrann med min registrering för att det är så smidigt, speciellt när det är mycket att registrera. Johanna menar att bättre registreringar ger bättre behandlingar vilket ger friskare patienter.

 

Vidare menar Johanna att det är enkelt att komma igång med programmet. Hon fick en utbildning via Internet och telefon och på mindre än två timmar var hon igång.

– Utbildningen via telefon och Internet var smidig liksom ett anpassat utbildningsmaterial och övningsuppgifter bidrog till att det var enkelt att komma igång.

  På frågan om Johanna skulle rekommendera Vocal till sina kollegor svarar hon:

– Absolut, det har jag redan gjort och flera tandhygienister i vårt landsting har redan kommit igång!

Antalet användare ökar

Idag är det ca 1300 tandhygienister inom Folktandvården i 14 landsting som har tillgång till Voxit Vocal för att i första hand registrera Parodstatus. Redan i dag är det möjligt att registrera all status och behandling i journalsystemet T4 från CareStream Dental AB i de 14 landstingen.

  I framtiden hoppas Voxit att även tandläkare ska kunna använda Vocal för att registrera status i journalerna.  Med Vocal kan, förutom parod, även Karies, övrig Status & Diagnos och Behandling registreras.

Voxit AB utvecklar system som gör det enklare att komunicera med datorer. Voxit har utvecklat applikationer med talbaserade gränssnitt som talsyntes, taligenkänning och diktering sedan 1997. Voxit Vocal för T4 har utvecklats i samarbete med Carestream Dental AB för landets folktandvårder.