LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Johannes Danielsson representerar Sveriges unga i Unescos Generalkonferens

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 07:15 CET

Tisdag den 5 november inleder Unesco, FN-organet för utbildning, vetenskap och kultur, sin generalkonferens i Paris. Johannes Danielsson deltar som ungdomsrepresentant i den svenska regeringsdelegationen som leds av jämställdhets- och ungdomsminister Maria Arnholm. Johannes Danielsson är utsedd till Sveriges ungdomsrepresentant till Unescos Generalkonferens av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer. Johannes Danielsson kommer framför allt att driva frågor om ungas delaktighet i beslutsfattande, och allas rätt till utbildning. 

– Många av de frågor som kommer att diskuteras i Unesco berör världens unga. Tyvärr kommer få unga att vara på plats på generalkonferensen. Jag ser det därför som mitt viktigaste uppdrag att bidra med ett ungdomsperspektiv i diskussionerna, och att representera alla dem som inte är där, säger Johannes Danielsson. 

Johannes Danielsson är 24 år och uppvuxen i Uppsala. Han är ordförande i Saco Studentråd, den studentfackliga centralorganisationen i Sverige och har ett långt engagemang inom unga civilsamhället bakom sig.

– Inom facket diskuterar vi frågor om utbildning och arbetsmarknad dagligen. Jag ser fram emot att bidra med vår kunskap på den internationella arenan, och framför allt att ta med kunskap och perspektiv tillbaks, säger Johannes Danielsson.  

LSU utser, på uppdrag av regeringen, ungdomsrepresentanter till olika FN-möten som ett led i att öka ungas och ungdomsorganisationers inflytande globalt. Representanterna bloggar från www.lsurepresentanter.wordpress.com. 


Kontakt

Johannes Danielsson

Sveriges ungdomsrepresentant till UNESCO

Johannes.danielsson@lsu.se

0736-46 79 28

Pressbild:http://www.saco.se/Global/Studentradet/bilder/press%20bilder/2013/hirez/Johannes_Danielsson_1.jpg 


Olle Svahn

Projektledare, LSU

olle.svahn@lsu.se

0734 - 60 56 75

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.