Vänsterpartiet

Johansson beklagar Johanssons avgång

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 15:50 CEST

Johansson beklagar Johanssons avgång

Idag har Miljömålsrådets ordförande Bengt K. Å Johansson begärt entledigande från sitt uppdrag som ordförande i rådet.

- Jag beklagar hans beslut, säger Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiets representant i miljö- och jordbruksutskottet.

Bengt K. Å. Johansson motiverar sitt beslut bl a med att det har kommit signaler om intresseinriktade framstötar mot miljöpolitiken. Strandskyddslagen ifrågasätts. Skogen sägs tåla en mer hårdhänt avverkning. Rovdjursstammen sägs kunna minskas. Signaler som regeringen lyssnat till.

- Detta måste ses som ett politiskt tecken på att regeringen inte på allvar är intresserad av miljöpolitiken. För två veckor sedan fick Skogsstyrelsens generaldirektör Göran Enander sparken från sin tjänst. Och nu har alltså Bengt K.Å. Johansson fått nog, säger Wiwi-Anne Johansson.

För mer information: Wiwi-Anne Johansson, tel. 070-576 45 76

Jenny Fors, miljöpolitisk sekreterare, tel. 070-513 77 64