Serendipity Challenge

John Feland från Stanford University ansluter sig till Serendipity Innovations Advisory Board

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 14:16 CEST

John Feland är för närvarande verkställande direktör för Global Design Innovation Course vid Stanford University och har lång erfarenhet av att utbilda och utveckla innovationsledare.

Han var tidigare chefstekniker för SK Telecom Americas’ R&D avdelning. Hans ansvarsområden sträckte sig över nästa generations trådlösa tekniker, handhållna enheter och den gränssnittsteknik som möjliggör multitouchskärmar, haptisk feedback, operativsystem för smartphones samt de framväxande trenderna på telemarknaden (cloud computing, femtoceller, CDN's, LBS, SNS, etc.) John arbetade också med SKTAs interna affärsutveckling och Corporate Venture Capital-organisationer.

John ledde även Synaptics arbete med utvecklingen av nästa generations handhållna enheter. Han var också arkitekten bakom Onyx Concept Phone, världens första multitouchmobil där han arbetade med ledande mobiltelefontillverkare i skapandet av morgondagens mobiltelefoner.

Hans kompetensområden innefattar handhållna enheter, telekommunikation, nästa generations nätverk, produktmarknadsföring, teknisk marknadsföring, produktdesign och utveckling, mekatroniska system, konkurrentanalyser, och utveckling av innovationsprocesser.

- John har lång erfarenhet från innovationsprocesser och vi tror att vi kommer att ha mycket nytta av honom framöver. Genom John får vi också en naturlig länk till Stanford University som kanske är världens främsta universitet vad gäller utveckling av innovations- och kommersialiseringsprocesser, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD på Serendipity innovations.

- Den stora utmaningen för teknikinkubatorer är att ta ett start-up över innovationsmuren och ut på marknaden. Serendipity Innovations har utvecklat ett unikt och kraftfullt koncept för att göra detta. Genom att para ihop drivna entreprenörer med ledande forskare och teknikutvecklare har man lyckats bygga team som gång på gång lyckas ta sig över muren och in på marknaden.

Istället för att tina bort i teknikutveckling, interagerar Serendipitybolagen med sina kunder i ett väldigt tidigt skede och utvecklar produkter som är anpassade till marknaden. Detta gör man genom kundfinansierade projekt och delar därmed risken med marknaden, vilket också bidrar till att man utvecklar produkter för ett verkligt behov.

Jag ser fram emot att hjälpa Serendipity Innovations längs denna väg. Jag hoppas kunna hjälpa de nystartade företagen genom att implementera Design Thinking-metoder och hjälpa dem att etablera robusta innovationsprocesser i företagets DNA redan från start, säger John Feland.

Serendipity Innovations arbetar med att bygga forskningsintensiva bolag i samarbete med världsledande forskare och drivna entreprenörer. Sedan starten 2005 har Serendipity Innovations byggt och drivit över 10 bolag som idag är verksamma inom områden som miljöteknik, bioteknik, medicinteknik och förnyelsebara energiformer.

För mer information: Saeid Esmaeilzadeh, grundare Serendipity Innovations AB, +46(0)7071870 61