BRM Europe AB

John Mattson arbetar aktivt för att bli en tryggare och bättre värd för sina hyresgäster

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 15:21 CET

John Mattson är ett fastighetsbolag med en vision om att betraktas som ett föredöme inom sin bransch. Fastighetsbolag har ett stort ansvar när det gäller att skapa ett tryggt boende för sina hyresgäster och som ett led i det arbetet har de valt BRM Europe som samarbetspartner i frågor gällande riskhantering och krishantering. Genom ett långsiktigt och aktivt arbete med dessa frågor kommer BRM Europe att hjälpa John Mattson att stärka sin organisation att möta och förhindra oförutsedda händelser, vilket syftar till att göra John Mattson till en ännu tryggare värd för sina hyresgäster.

BRM Europe är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med över 250 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och drygt 70 från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.