Elekta AB

JOHNS HOPKINS UTÖKAR KAPACITETEN FÖR CANCERBEHANDLING MED ELEKTA SYNERGY® S

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:15 CEST

The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center vid Johns Hopkins Medicine i Maryland, USA, har lagt en order på Elekta Synergy® S, ett system för extrakraniell stereotaktisk strålterapi och strålkirurgi, vilket kompletterar sjukhusets existerande installation av Leksell Gamma Knife® för intrakraniell strålkirurgi. Elekta Synergy S är ett integrerat system med avancerad teknologi för tredimensionell volymröntgen, precis mållokalisering, kontroll av organrörelser samt exakt dosleverans.

Theodore L. DeWeese, M.D., är Johns Hopkins Professor of Radiation Oncology, Oncology and Urology samt chef för sjukhusets avdelning för strålterapi. “Elekta Synergy S är ett idealiskt komplement till vår gammakniv,” säger Dr. DeWeese. ”Med hjälp av systemet utvecklar vi tillämpningen av stereotaktisk strålkirurgi till andra anatomiska delar, utöver hjärnan.”

Elekta Synergy S: avancerad stereotaktisk strålbehandling

Elekta Synergy S är en bildstyrd, robotisk linjäraccelerator som kombinerar integrerade möjligheter till datorstyrd röntgen med kraftfull högupplöst bestrålning. Det är det första och enda digitalt kontrollerade linjäracceleratorsystemet för extrakraniella stereotaktiska tillämpningar. vid Johns Hopkins Kimmel Center kommer Elekta Synergy S att göra det möjligt för specialister att utföra både stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi i hela kroppen, liksom att utföra stereotaktisk strålkirurgi på kraniella tumörer som inte lämpar sig för gammaknivsbehandling.

Framförallt ger Elekta Synergy S Johns Hopkins tillgång till de två viktigaste funktionerna för förbättrade behandlingsresultat: 2D och 3D bildstyrd noggrannhet och ytterst konforma dosfält. Detta gör det möjligt för neurokirurgerna vid Kimmel Center att utföra ytterst precis stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi på små ryggradstumörer, liksom paraspinala indikationer där större områden måste bestrålas.

Johns Hopkins prisbelönta arv

U.S. News & World Report utsåg nyligen Johns Hopkins Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center till det tredje främsta i landet och det ledande cancersjukhuset i sin region. Johns Hopkins Hospital raknades även som nummer 1 i ”America’s Best Hospitals” för 17:e året i rad.

Elekta Synergy S kommer att användas för extrakraniell strålkirurgi, framförallt i behandling av ryggrad och lever, enligt Dr. DeWeese. ”Under det första året beräknar vi att kunna behandla uppskattningsvis 20 patienter per dag med Elekta Synergy S”, säger Dr. DeWeese. ”Ungefär hälften av dessa behandlingar kommer att vara stereotaktiska tillämpningar. Senare kommer vi också att tillämpa hyperfraktionerad bildstyrd strålterapi (IGRT) för behandling av prostata.”

Johns Hopkins kommer också att använda IMPACs system för elektroniska journaler (EMR). IMPAC, en del av Elektakoncernen, effektiviserar patient- och informationshanteringen med hjälp av MOSAIQ™, ett EMR-system specifikt utvecklat för onkologi och med integrerad bildhantering. MOSAIQ stödjer alla delar av behandlingskedjan, från patientregistrering och fakturering, till arkivering av data och bilder liksom patientutvärdering och tillgång till digitala kliniska bilder.

Elekta har länge gått i frontlinjen vad gäller innovation och utveckling av teknologi och metoder för strålterapi och strålkirurgi. Genom utvecklingen av Leksell Gamma Knife® och tillskottet av Elekta Synergy S, liksom andra avancerade strålterapisystem, erbjuder Elekta oöverträffad precision och mångsidighet inom stereotaktisk strålkirurgi och stereotaktisk strålterapi.

******

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.