Johnson Pump AB

Johnson Pump förvärvar ny verksamhet

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 14:55 CEST

Johnson Pump bildar en ny division som ska driva verksamhet inom infrastruktur med inriktning mot vatten, värme och annan med detta förenlig verksamhet. Som ett led i detta har Johnson Pump förvärvat 19 procent av aktierna samt en option på resterande aktier i Fjärrvärme i Täby AB. Fjärrvärme i Täby AB är idag ett konsultbolag som driver Närvärmekonceptet, men har tidigare ägt och drivit fjärrvärmeverk i Sverige. Genom förvärvet har Johnson Pump tillförts det som behövs för att påbörja satsningen inom infrastruktur.

Styrelse och VD har den senaste tiden utvärderat olika alternativ till ytterligare ett verksamhetsområde i Johnson Pump. Målsättningen var att förvärva svenska verksamheter som genererar goda vinster och bra kassaflöden inom mogna branscher, då en av Johnson Pumps större tillgångar i Sverige är ett underskottsavdrag om 1,5 miljarder kronor. Styrelsen finner att verksamheter inom infrastruktur väl kan svara upp mot dessa krav och hoppas kunna genomföra ett antal strategiska förvärv före utgången av 2004.

Med hänsyn till detta kommer Johnson Pump framöver att bestå av två divisioner. Den ena divisionen kommer att driva nuvarande pumprörelse medan den nya divisionen kommer driva verksamhet inom infrastruktur.

Stockholm den 16 juli 2004
Johnson Pump AB (publ)

Anders Larsson
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Anders Larsson, telefon 0730-322 301