Johnson Pump AB

Johnson Pumps aktieägare erbjuds att courtagefritt köpa eller sälja aktier

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:24 CEST

Förvaltnings AB Johnson Pump (publ) (”Johnson Pump”) har träffat avtal med Förenings-Sparbanken AB/Swedbank Markets (”Swedbank”) om att genomföra program med courtage-fri handel för aktieägarna.

”Målet med åtgärden är att ge aktieägare med ojämna börsposter en möjlighet att kostnads-effektivt antingen avyttra eller förvärva aktier och därigenom etablera en mer aktiv bas av aktieägare”, säger Anders Larsson, verkställande direktör på Johnson Pump.

Villkor för Johnson Pumps erbjudande om courtagefri handel
I enlighet med beslutet på ordinarie bolagsstämma har styrelsen i Johnson Pump beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande en jämn börspost (200 aktier). Därutöver erbjuds aktieägarna möjlighet att köpa eller sälja valfritt antal hela börsposter. Erbjudandet administreras av Swedbank och kommer att genomföras under perioden 7 – 18 november 2005. Målet med erbjudandet är att öka antalet aktieägare som innehar jämna börsposter och därmed skapa förutsättning för en bättre likviditet i Johnson Pump-aktien.


Stockholm den 10 oktober 2005
Förvaltnings AB Johnson Pump

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:

Johnson Pump
Anders Larsson, Verkställande direktör, 0730-322 301

FöreningsSparbanken/Swedbank AB
Hans Westerberg, Equity Capital Markets, tel. 08-585 925 11, 0706-09 25 11