Jojka

Jojka har inlett samarbete med en av Sveriges ledande och rikstäckande återförsäljare inom svensk lantbruksmaskinhandel

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2016 09:00 CEST

Pressmeddelande

Stockholm den 13 maj 2016

Jojka har inlett samarbete med en av Sveriges ledande och rikstäckande återförsäljare inom svensk lantbruksmaskinhandel.

Jojka har initialt tecknat separata avtal med 3 olika återförsäljare och diskussioner förs med ett antal fler. Avtalen är tecknade årsvis med möjlighet till förlängning och genererar intäkter från dag ett, dels i form av en fast ersättning per månad samt en rörlig ersättning beroende på utnyttjande.

”Jojka har hittat ytterligare en bransch som upplever mycket goda resultat vid anvädning av vår plattform, vilket är väldigt glädjande för oss. Vi ser stor tillväxtpotenial i detta samarbete samt inom branchen generellt. Vi är även förhoppningsfulla att vi över tiden skall kunna sälja in nya tjänster som vi erbjuder, säger Rutger Lindquist i en kommentar.”

För ytterligare information kontakta:
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com

Om Jojka;

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare.

Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.