Joliv AB

Joliv är årets Digitala Gasell

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 13:47 CEST

Sedan 1999 uppmärksammar Dagens Industri de företag som har vuxit snabbast i vart och ett av Sveriges 21 län. I år har Joliv blivit utsedd till årets Digitala Gasell i regionen Västmanland, Örebro. Kriterierna för att bli en Gasell är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

En Gasell har:

  • -en omsättning som övestiger 10 Mkr
  • -minst tio anställda
  • -minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • -ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • -ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • -i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genomfört förvärv eller fusioner
  • -sunda finanser

I takt med att Sveriges och världens befolkning blir allt äldre växer utmaningarna inom vård och omsorg. Pressen ökar på både kommuner, landsting och privata vårdgivare att leverera mer vård med färre medarbetare, till en lägre kostnad. Innan digital planeringen infördes skedde mycket av det dagliga arbetet med hjälp av papper och penna. Ett tidskrävande, osäkert och krångligt arbetssätt som kräver massor av resurser. Fördelarna med ett digitalt hjälpmedel är enorma. Det är inte bara tid och pengar som frigörs utan säkerheten och uppföljningsarbetet blir helt plötsligt överskådligt och något man kan använda sig av för att göra förbättringar. Det innebär inte bara en enklare vardag för de som planerar utan även för de medarbetare och omsorgstagare som i förlängningen är de som ska gynnas av utvecklingen som just nu pågår.

- Det bästa med Mobil OMSORG är att allt finns i mobilen och att det är lätt att uppdatera när det sker förändringar. Vi slipper skriva på papper som vi gjorde förut vilket innebar en risk att pappret försvann eller att man missade något, säger undersköterska Emma Nyholm på Attendo Hemtjänst Uppsala.

Hur kommer det sig att Joliv har blivit så framgångsrika? En viktig faktor är att hälften av Jolivs personal har en bakgrund inom vård och omsorg. Det innebär att man kan hålla fokus på att de tekniska lösningarna som skapas verkligen tar hänsyn till de behov som finns. Det handlar inte om att människan ska anpassas till tekniken utan det handlar främst om att utveckla produkter som anpassas efter människan.

- Det jag ofta brukar säga är att de som valt att jobba i vården har valt det för att få ha det här mötet med människor. De har inte valt det för att hålla på med teknik. Därför ska den vara så smidig som möjligt så att den bara känns som ett extra stöd för att kunna utföra mitt jobb, säger Katarina Pihl, VD på Joliv.

En annan framgångsfaktor är att produktutvecklingen skett i nära samarbete med Västerås stad. Västerås är idag en föregångare inom svensk e-hälsa, som i sin tur är världsledande. För Joliv innebär det att man kan utveckla lösningar i den absoluta framkanten som väcker uppmärksamhet även internationellt. För Västerås Stad har förändringarna varit minst sagt anmärkningsvärda.

- Min dagliga planeringstid har minskat från 4-5 timmar till 15-20 minuter, säger Sanna, superanvändare i Västerås stad vård och omsorg.

Joliv grundades 1999 av två sjuksköterskor vid ambulanssjukvården i Västerås som upplevde att de ofta saknade bakgrundsinformation om sina patienter. 

Tanken föddes att det med modern teknik borde vara möjligt att underlätta arbetet med vård och omsorg i hemmet.

Idag är Joliv den största aktören inom den privata sektorn och levererar högteknologiska IT-lösningar som innebär en bättre dag för tusentals personer. Varje dag utförs drygt 35 000 besök inom hemtjänsten med hjälp av Jolivs planeringssystem. Jolivs produkter underlättar det dagliga arbetet inom omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och elevhälsa.