Independent Living Institute Assistanskoll

Jonas Franksson – ”Jag är mycket besviken på Socialdemokraternas svar i assistanskolls valenkät”

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 12:56 CEST

Jonas Frankssons ser en ”oppositionseffekt”, där de partier som inriktar sig på opposition blir mer positiva till assistans, samtidigt som Socialdemokraterna som siktar mot regeringsmakten blir mer restriktiva.
– Socialdemokraternas svar skiljer sig mot vad de tidigare sagt.

Assistanskoll har nyligen genomfört intervjuer med riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ(FI) och låtit de svara på en valenkät med 20 frågor om personlig assistans. Jonas Franksson, som sitter i styrelsen för STIL, Stiftarna av Independentliving i Sverige, kommenterar.

Lagändring av § 9a

På frågan om det ska göras en lagändring i LSS §9a om att hela det grundläggande behovet ska räknas och inte delas upp i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar? är de flesta partier positiva utom Socialdemokraterna (S) och Centern som säger nej, medan Moderaterna(M) och Kristdemokraterna(KD) uttrycker sig positivt men vill avvakta. Det mest förvånande är S hållning säger Jonas Franksson.
– Detta är en kursändring, jag talade med Lena Hallengren i april och då sade hon ja. Ända sedan regeringsrättsdomen kom 2009 har S talat om att lagen behöver ändras. Att M och KD som tidigare försvarat nuvarande system öppnar för en förändring anser Jonas Franksson är ett tecken på att de börjar se sig som oppositionspartier. 
– De som sitter i regeringsställning och har hand om pengarna brukar oftast vilja spara in på minoritetsgrupper, assistansen är ett exempel på det.

Läs intervjun i sin helhet på Assistanskolll

 


Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans