Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt (v): Vi behöver diskutera centralbankens makt i EMU

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 13:37 CEST

Under morgonen har TV och radio påstått att nej-sidan sprider felaktiga uppgifter om den europeiska centralbanken, ECB. Enligt media kan inte ECB stifta lagar.
-Vissa journalister verkar dåligt pålästa, säger Jonas Sjöstedt (v). Centralbanken i Frankfurt utfärdar förordningar. Förordningar är den starkaste formen av lagstiftning i EU och gäller före lagstiftningen i medlemsländerna.

-Det är bra om medias inslag kan bidra till att vi får en diskussion om centralbankens stora maktbefogenheter, säger Jonas Sjöstedt. Sex bankdirektörer och deras byråkrater kan att anta lagar och utdöma böter utan att det finns någon möjlighet att utkräva ansvar av tjänstemännen i ECB.

-Demokratifrågan kommer ofta bort i debatten, menar Jonas Sjöstedt. Det är synd för den är helt avgörande. Folkomröstningen handlar om makt, om vi ska ha makten att i allmänna val bestämma inriktningen på vår politik eller om den makten ska ligga i slutna styrelserum i Frankfurt.

Med anledning av medias uppgifter om felaktigheter i en broschyr från nej-nätverket i Stockholm finns det anledning att framhålla att innehållet i allt väsentligt är korrekt. Det enda sakfelet är att centralbanken inte kan utfärda böter för länder, däremot ges den enligt fördraget rätt att utfärda böter för företag som inte uppfyller sina förpliktelser enligt ECB:s förordningar och beslut.

För ytterligare kommentarer:
Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker, 0705-54 15 21