Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt: Vilken av s-linjerna gäller?

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:59 CEST

- Det går att urskilja två socialdemokratiska linjer i synen på EU:s tjänstedirektiv. Eftersom de vill göra tjänstedirektivet till en av de stora frågorna inför EU-valet bör de redovisa vilken uppfattning det är som gäller, sade Jonas Sjöstedt, kandidat till EU-parlamentet för vänsterpartiet vid ett besök i Karlstad på tisdagen.

* LO säger nej till ett direktiv som bygger på principen om ursprungsland, det vill säga att tjänsteföretag ska kunna vara verksamma i ett annat land men bara behöva följa hemlandets lagar och regler. "Den svenska linjen måste vara att alla ska slippa principen om ursprungsland i tjänstedirektiver, säger Wanja Lundby-Wedin i senaste numret av Kommunalarbetaren.

* Regeringen är för att ursprungslandsprincipen ska vara grunden i direktivet. I en pm från den 5 maj 2004 fastlår regeringen att "det är av vikt att utformningen av principen kommer till uttryck på ett sådant sätt att svenska intressen tillgodoses". Inget ifrågasättande av själva principen alltså utan bara krav på att den förses med undantag på viktiga områden.

* De socialdemokratiska EU-parlamentarikerna har tidigare röstat för ursprungslandsprincipen men har på senare tid blivit starkt kritiska till tjänstedirektivet. Men det är fortfarande oklart om de vill ha bort principen eller om det räcker med undantag som ska skydda löntagarna, konsumenterna och välfärden.

- Självklart vill ingen av socialdemokraterna att kollektivavtalen försvagas eller välfärden försämras. Men risken för att det blir så är mycket större om ursprungslandsprincipen finns kvar än om den helt skrotas i direktivet, säger Jonas Sjöstedt.

Han konstaterar att om man bygger tjänstedirektivet på olika undantag kommer dessa hela tiden att stå i motsättning till huvudprincipen och att det då kan bli EU:s domstol som får avgöra sådana tvister.

- Det kommer också ständigt att förekomma att andra länders regler för tjänsteföretag står i motsättning till vad svenska regler säger när de utför sin verksamhet här. Tar man bort ursprungslandsprincipen slipper vi alla dessa tvister, fortsätter Sjöstedt.

- Det är också viktigt att säga att det redan nu finns flera undantag i förslaget, bland annat för EU:s utstationeringsdirektiv; Det är de arbetsvillkor som finns i landet där arbetet utförs som gäller. Formellt finns det inget som hindrar att svenska kollektivavtal gäller men i praktiken finns det stor risk att de urholkas, säger Jonas Sjöstedt.

Han nämner bland annat att företag inte behöver ha någon representant på plats när arbete utförs i ett annat land. Vem ska då facket teckna avtal med?

- Jag hoppas att regeringen och socialdemokraterna kan enas om att LO:s uppfattning är den enda rimliga. Med ursprungslandsprincipen som grund kommer löntagarnas rättigheter ständigt att vara under press, den måste därför bort helt och hållet, avslutar Jonas Sjöstedt.

För ytterligare upplysningar ring Jonas Sjöstedt 070-554 15 21