Utrikesdepartementet

Jonas Weiss Minnesfond hyllar insatser i Gaza och professor Philip Alston

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 10:49 CEST

2010 års stipendium från Jonas Weiss Minnesfond ges till den politiska rapportören Anna Brodin vid det svenska generalkonsulatet i Jerusalem för modigt uppträdande i kris och oförtrutet dagligt kontaktskapande och rapportering från en av världens mest svårlösta konflikter.

Minnesfondens årliga hedersutmärkelse tilldelas den australiensiske professorn Philip Alston för många års medborgarrättsarbete i internationella organisationer och nu senast som FN-rapportör avseende summariska avrättningar, bland annat via likvidering av mänskliga mål genom så kallade "droner" (precisionsstyrda flygande bomber).

För åttonde året i rad delar Jonas Weiss Minnesfond ut stipendier och hedersutmärkelser till unga svenska diplomater och personer som, nationellt eller internationellt, gjort insatser för fredsarbete och konfliktlösning.

Anna Brodin får det årliga stipendiet på 30 000 kronor efter flera års intensivt arbete på fältet, där rapportering, kommunikation och konsulära uppgifter förenats med krisuppdrag under Gaza-kriget och dess efterspel. Minnesfondens styrelse, som är sammansatt av representanter för Weiss familj och Utrikesdepartementet, säger i sin motivering till stipendiet att Brodin får stipendiet "för modigt och hängivet arbete i kris och för oförtrutet dagligt kontaktskapande och rapportering i och från en av världens mest svårlösta konflikter".

Anna Brodin anställdes på Utrikesdepartementet 2007. Tjänstgöringen i Jerusalem är hennes första för UD, men hon har tidigare arbetat i Nicaragua för Sida.

Hedersutmärkelsen från Jonas Weiss Minnesfond tilldelas den australiensiske professorn Philip Alston som i många år arbetat för de flesta internationella organisationer som FN, UNICEF, OECD  och UNESCO i medborgarrättsfrågor. Alston är också expert på internationell lag och bidrog i arbetet kring Barnkonventionen. Han är senast aktuell som FN-rapportör avseende summariska avrättningar, där han nyligen kritiserat användandet av så kallade "droner" - precisionsstyrda flygande bomber - i avsikt att likvidera mänskliga mål.

Minnesstipendiet och hedersutmärkelsen delas ut vid en ceremoni på Utrikesdepartementet i Stockholm den 10 november.

-------------------------------------

Jonas Weiss Minnesfond utgår ur Grevinnan Anna Bogeman-Stackelbergs stiftelse och instiftades 2002, sedan det då 33-åriga ambassadrådet Jonas Weiss omkommit i tjänsten i en bilolycka på vägen mellan Bagdad och Amman. Weiss, som tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Belgrad och Moskva, var stationerad i Amman, men hade som huvudsaklig uppgift att arbeta inne i Irak. Hans tid på UD präglades av ett engagemang för det diplomatiska fältarbetet. Stipendiet och hedersutmärkelsen tilldelas personer som verkar i hans anda.-------------------------
Läs mer
-------------------------
Intervju med Anna Brodin (http://www.regeringen.se/sb/d/12669/a/152273)