Myggfeber

Jordbävningar har krävt minst 500 000 liv de senaste åren!

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 08:15 CET

Den nu aktuella jordbävningskatastrofen i Hahiti med idag ett okänt antal dödsoffer och svårt skadade, visar hur hårt framförallt ett fattigt samhälle drabbas. Naturkatastrofer som jordbävningar drabbar hårt, skoningslöst och oftast oväntat.

De senaste tio åren har över 500 000 människor omkommit på grund av jordbävningar och av dess följdverkningar i form av flodvågor. I modern tid inträffade den dödligaste jordbävningen i Indiska Oceanen år 2004 med uppskattningsvis 283,000 döda. Den näst värsta jordbävningen i modern tid drabbade Kina 1976 med 242 000 omkomna. Jordbävningar drabbar människor varje år, och den senaste allvarliga katastrofen var i Sumatra förra året med över 1 100 döda. Vid resor till högriskområden bör resenären vara extra påläst om vad man bör göra under pågående jordbävning och även efter.

Stora städer i fattiga områden som löper stor risk att drabbas av jätteskalv är bland andra Teheran, New Delhi, Lahore Mexico City, Jakarta, Mumbai, Manilla och Lima. Kina har historiskt sett drabbats av fler jordbävningskatastrofer än något annat land och kommer säkerligen att drabbas igen. Även vissa storstäder i den rika delen av världen ligger i högriskområden, till exempel Tokyo, Osaka och Los Angeles. Andra städer är San Francisco, Neapel och Aten. Flertalet av dem har tidigare drabbats av mycket svåra jordbävningar. För mer information om vad man ska tänka på vid en jordbävning och efter, samt aktuella jordbävningar globalt, finns ytterligare information att läsa på www.myggfeber.se

För ytterligare information:

Heikki Bengtsson, 0708-10 45 01 eller 013- 10 45 01

E-mail: hb@LL41.se

Web: www.myggfeber.se

Hälsosajten myggfeber.se har som huvudsyfte att sprida nyheter och kunskaper om hur man kan förebygga risker i vår omvärld med fokus på hälsa och säkerhet. Använd gärna vårt material men ange källan: myggfeber.se