Riksantikvarieämbetet

Jordbrukets bebyggelse inventeras i Syd- och Mellansverige

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 15:43 CEST

Jordbrukets bebyggelse är kulturhistoriskt värdefull. Riksantikvarieämbetet kommer nu att inventera bebyggelsen i sju församlingar i Syd- och Mellansverige. Inventeringen kommer att ligga till grund för ett nationellt program för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan tas tillvara. Inventeringen är en del i det svenska miljömålsarbetet under målet "Ett rikt odlingslandskap".
De församlingar som kommer att inventeras är Lysvik i Värmland, Rytterne i Västmanland, Skee i Bohuslän, Virestad i Småland, Stenåsa på Öland samt Örkelljunga och Källstorp/Ö Klagstorp i Skåne. Samtliga församlingar är referensområden för det nationella kulturmiljöövervakningsprogrammet LiM (Livsmedelspolitikens miljöeffekter).

Inventeringen inleds under senare delen av september och kommer att pågå till strax efter årsskiftet. Den genomförs dels genom telefonsamtal med ägare till jordbruksfastigheter och dels genom besök på ett urval av gårdar.

Syftet med inventeringarna är att samla in data så att tillståndet för den svenska landsbygdsbebyggelsen kan beskrivas, i synnerhet jordbrukets ekonomibyggnader. Tidigare inventeringar av församlingarna har gjorts 1992 och 1996. Jämförelse-materialet gör det möjligt att beskriva förändringar i bebyggelsen under den tioårsperiod då flera betydelsefulla jordbrukspolitiska förändringar skett.

Byggnadsinventeringarna utförs av Bohusläns museum (Skee), Värmlands museum (Lysvik) och av Jenny Svensgård (övriga församlingar) på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.

För ytterligare information:
Maria Adolfsson - projektledare, Riksantikvarieämbetet,
tfn 08-51 91 81 79.
Jenny Svensgård - bebyggelseantikvarie,
tfn 035-917 74, mobiltfn 0706-917 747.
Agneta Gustafsson - samordnare Kulturmiljö, Bohusläns Museum,
tfn 0522-65 65 30.
Pernilla Schedin - enhetschef Kulturmiljövårdsenheten, Värmlands Museum,
tfn 054-14 31 23, mobiltfn 070-203 34 46.
Ulrika Salander - presschef,
tfn 08-5191 8018, mobiltfn 0708-83 89 24.