Landsbygdsdepartementet

Jordbruksdepartementet arrangerar europeiskt djurtransportseminarium

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:37 CEST

Seminar on animal transport - What does the future hold?

Djurskydd i samband med transporter har varit föremål för debatt inom EU under många år. Upprörande fall av vanvård och djurplågeri har avslöjats upprepade gånger. Nuvarande EG-lagstiftning har visat sig vara bristfällig. I juli 2003 presenterade kommissionen ett förslag till ny förordning baserad på en rapport från kommissionens vetenskapliga kommitté för djurskydd och djurhälsa. Tyvärr har man ännu inte kunnat enas om en ny förbättrad lagstiftning.

- Djurskydd och djurtransporter är en högt prioriterad fråga för mig, säger jordbruksminister- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist. Jag tycker det är viktigt att framsteg sker i diskussionerna om nya djurtransportregler inom EU.

Den 25 oktober anordnas ett seminarium för utbyte av information och åsikter om denna viktiga fråga. Det hålls på Södra paviljongen, Stockholm (centralstationen). Klockan 10.00 öppnar jordbruks- och konsumentminister Ann-Christin Nykvist seminariet som avslutas klockan 16.30.

Målgrupper för seminariet är representanter från jordbruksdepartementen i EU och från både svenska och europeiska myndigheter och organisationer.

Medier hälsas välkomna. Medtag pressleg.

Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se

Aase Tronstad
Kansliråd
08-405 11 79
070-422 03 05