Utrikesdepartementet

Jordbrukskrisen i Afrika diskuteras i Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 12:06 CET

Afrika söder om Sahara är den enda region i världen där fattigdomen ökar. Där går utvecklingen långsammare än på andra håll. En viktig orsak till detta är krisen i det afrikanska jordbruket. Avkastningen räknat per hektar eller per arbetare ligger nästan stilla, särskilt när det gäller matgrödor.

Krisen har många orsaker: omvärldens handels- och jordbrukspolitik, ländernas egen politik, bristen på fungerande marknader, bristen på viktiga insatsvaror med mera.

En särskilt inbjuden grupp av internationella forskare och beslutsfattare möts i Stockholm 8-9 mars för att diskutera problemen och vilka åtgärder som är mest angeläget att vidta.

Bland de medverkande finns
- Eleni Gabre-Madhin, jordbruksforskare från Etiopien,
- Peter Hazell, jordbruksforskare från Storbritannien, med en lång internationell karriär i ämnet afrikanskt jordbruk,
- Willie Odwongo, chef för Programme for the Modernization of Agriculture i Uganda,
- Alexander Sarris, chef på handel- och råvaruavdelningen på FN:s jordbruksprogram, FAO.

Denna internationella workshop kring frågor om jordbruksutveckling i Afrika söder om Sahara arrangeras av Utrikesdepartementets internationella expertgrupp för utvecklingsfrågor, EGDI. Biståndsminister Carin Jämtin inleder.

Journalister som vill träffa någon av de medverkande kan kontakta Mats Hårsmar.

Kontakt:
Mats Hårsmar
Ämnessakkunnig,
Enheten för global utvecklingspolitik
UD
070 460 00 33


Lena Tranberg
Informatör
Press, informations- och kulturenheten
UD
08-405 57

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om EGDI (på engelska) (http://www.egdi.gov.se/)