Landsbygdsdepartementet

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommenterar överenskommelsen om återhämtningsplan och fiskekvoter i Västerhavet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 14:28 CET

Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89

Robin Rosenkranz
Kansliråd
08-405 11 70
070-519 02 60

- Återhämtningsplanen för torsk och kummel är ett framsteg i arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. Nu kan vi åstadkomma en återhämtning av utsatta bestånd. Planen är ett steg i arbetet för att förbättra fiskepolitiken. Nu gäller det att genomföra planen på ett sådant sätt att den inte urvattnas.

- Tyvärr följdes planen inte upp av fiskekvoter som är acceptabla. Därför röstade Sverige nej till de föreslagna kvoterna. När det gäller kolja, rödspotta och tunga höjdes kvoterna till nivåer där man får oacceptabla bifångster av torsk.

Sverige röstade för återhämtningsplanen som är en uppföljning av den fiskereform som rådet beslutade för ett år sedan. Tillsammans med Tyskland gjorde Sverige dessutom en deklaration för att tydliggöra positionerna när det gäller återhämtningsplanen och kvoter.

Beslutet om återhämtningsplan innebär bl.a. följande:
· Planen reglerar hur man ska uppnå de mål som ställs upp för att åstadkomma en biologiskt försvarbar kvantitet vuxen fisk.
· Totala fångstmängden (TAC) skall sättas så att beståndets lekbiomassa ökar med 30 procent under året tills en biologiskt försvarbar kvantitet är uppnådd.
· Fiskeansträngningen skall begränsas genom att antalet dagar som fartygen får vara ute ur hamn regleras för att anpassa fisket till beståndssituationen för torsk och kummel. Begränsningen är beroende av i vilka områden man fiskar och vilka redskap som används i detta fiske.