Statens Jordbruksverk

Jordbruksverket börjar betala ut salmonellaersättningar

Pressmeddelande   •  Aug 01, 2003 12:42 CEST

Jordbruksverket kommer att börja betala ut preliminär ersättning till djurägare vars gårdar smittats av salmonella via foder från Svenska Lantmännens fabrik i Norrköping. Utbetalningarna utgår från de befintliga medel som Jordbruksverket har till förfogande och innebär att djurägarna i nuläget kan få ersättning för kostnader och produktionsbortfall som motsvarar i storleksordningen 1 000 kr per sugga och 100 kr per slaktsvin i besättningen.

- Vi har i dagsläget ca 15 miljoner kronor till förfogande och därför kan vi inte direkt betala ut hela ersättningen till djurägarna. Vi har informerat regeringen om att det behövs extra anslag. Det är ändå viktigt att vi kan komma i gång med utbetalningarna och den här modellen säkerställer att de drabbade djurägarna kan börja få pengar, säger Erland Karlsson, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Erland Karlsson påpekar också att verket står fast vid sin uppfattning att Lantmännen är ansvarigt för salmonellautbrottet och därmed ska stå för de kostnader som utbrottet fört med sig.

Jordbruksverket kommer att prioritera ansökningar från gårdar där smitta konstaterats framför ansökningar från gårdar som var spärrade i avvaktan på provresultat men där ingen smitta påträffats. Med ledning av de uppgifter om djurantal som finns i Jordbruksverkets register har Jordbruksverket gjort en preliminär beräkning av antalet grisar i de smittade besättningarna. Utifrån denna beräkning har verket konstaterat att pengarna i nuläget ser ut att räcka till utbetalningar för kostnader och produktionsbortfall som motsvarar i storleksordningen 1 000 kr per sugga och 100 kr per slaktsvin.

Djurägarna måste komma in med en ansökan till Jordbruksverket för att kunna få ersättning. Det är möjligt att begära ersättning för kostnader och produktionsbortfall som uppkommit med anledning av myndigheternas arbete med att bekämpa smittan.

De första besluten om preliminär ersättning kommer att skickas ut under fredagen.

- Vår förhoppning är att dessa utbetalningar kan mildra konsekvenserna av utbrottet. Vi arbetar också vidare för att djurägarna så snart som möjligt ska kunna få ytterligare ersättning, säger Erland Karlsson.

Kontaktpersoner
Maria Durling, företagsenheten, tel 036-15 50 33
Ulf Iwars, företagsenheten, tel 036-15 59 47
Erland Karlsson, chef för landsbygdsavdelningen, tel 070-586 06 77
Urban Wigert, st.f. informationschef, tel 070-561 97 80