Institutet för språk och folkminnen

Jordbruksverket får Klarspråkskristallen

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:41 CEST

Jordbruksverket tilldelades i år Klarspråkskristallen för sitt nytänkande och långsiktiga larspråksarbete.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen – priset för ett klart och begripligt offentligt språk – en gång om året till en myndighet, en kommun eller ett landsting. Det är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser.

Juryns motivering
”Klarspråkskristallen 2014 tilldelas Jordbruksverket för myndighetens nytänkande och långsiktiga klarspråksarbete som både förbättrat texterna och ökat medarbetarnas kompetens.Myndigheten har använt Klarspråkstestet på ett delvis nytt sätt genom att göra testresultaten mätbara. Skribenterna är själva involverade i mätningarna och därigenom ökar deras kunskaper i att skriva mottagaranpassade texter. Testresultaten, i kombination med att ett antal lantbrukare fick bedöma texter, visade vad som var viktigast att förbättra i myndighetens kommunikation.

Den metod Jordbruksverket har använt kan enkelt användas av andra organisationer. Klarspråksarbetet på Jordbruksverket är inspirerande och kan tjäna som en förebild för andra.”

Prisutdelning
Klarspråkskristallen delades ut den 8 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kontak
Mer information om priset lämnas av Ingrid Olsson, 08-442 42 17 eller Eva Olovsson, 08-442 42
12, klarsprak@sprakochfolkminnen.se. Läs mer om priset och Språkrådsdagen på www.sprakochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.