Swedish Meats

Jordbruksverket stödjer unikt samarbete om ekologiskt kött

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 15:45 CET

De tre största livsmedelskedjorna, Ica, Coop och Axfood, kommer att tillsammans med Scan Foods och föreningen Ekokött satsa på att öka försäljningen av ekologiskt kött i en gemensam kampanj med början hösten 2006 till och med 2007.

Genom Jordbruksverket och EU har marknadsfrämjande stöd beviljats till Ekokött som är en intresseförening för de ekologiska köttproducenterna. Förutsättningen är att handelns parter och köttbranschen ställer upp med lika mycket medel. Köttproducenterna som har förespråkat marknadsaktiviteter i många år är nöjda.

- Det är unikt att dessa stora företag deltar i en gemensam kampanj med oss, som syftar till att öka tillgängligheten för ekologiskt kött i butik. Det visar att det finns en vilja i branschen att lyfta fram det ekologiska köttet. Alla, inte minst konsumenterna, vinner på att öka volymerna vilket underlättar både logistiken och minskar kostnaderna, säger Maria Alarik, som är verksamhetsledare på Ekokött.

Kampanjen kommer i huvudsak att bestå av butiksnära aktiviteter. Det ska bli lättare att hitta det ekologiska köttet i butikerna och i samband med kampanjveckorna blir det PR och events för att ytterligare förstärka budskapen. Det ekologiska köttet kommer även att annonseras i butikernas veckoblad och andra medier.

Internationellt sett har intresset för ekologiska livsmedel ökat de senaste åren. I USA, England och Tyskland etableras nya butikskedjor där konceptet enbart bygger på ekologiska produkter. I Sverige har ekoköttet t ex uppmärksammats via kocklandslagets OS-vinst och tävlingen Årets Kock.

För mer information, kontakta:
Maria Alarik, Ekokött, tfn: 070-661 69 20
Margareta Thorgren, Scan Foods, tfn: 070-280 01 68
Torbjörn Lithell, Axfood, tfn: 070-662 68 89
Mats Norén, Coop, tfn: 08-743 19 58
Richard Bjunér, ICA, tfn: 070-30 50 352


Fakta om Ekokött
Ekokött är en ekonomisk intresseförening för ekologiska köttproducenter. Ekokött arbetar för att sprida information om det ekologiska köttets mervärden, och förbättrade produktionsvillkor för ekologisk djurhållning. Föreningen verkar, tillsammans med andra branschorganisationer, för att ekologiska kvalitetsprodukter ska nå marknaden och alla de företag och konsumenter som vill äta ekologisk mat. Ekologiskt kött kontrolleras enligt KRAVS regler och är bl a GMO-fritt. För mer information: www.ekokott.se